binden

als woordenboektrefwoord:

binden:
(bond, gebonden), vastmaken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

binden (ww) :
vastzetten, hechten, vastbinden, strikken, vasthouden, bevestigen, knopen, knevelen, vastknopen
binden (ww) :
vastleggen, verbinden, verplichten, verenigen
binden (ww) :
boeien, kluisteren

als synoniem van een ander trefwoord:

verbinden (ww) :
samenvoegen, vastzetten, voegen, hechten, binden, schakelen, aansluiten, samenvatten, bundelen, breien, paren, verenigen, lassen, koppelen, combineren, vastmaken, associëren, engageren, aaneenschakelen, aaneenvoegen, aanhechten, vasthechten, conjugeren, samenbundelen, samenbinden, aaneensluiten, liëren, verenen
verenigen (ww) :
samenvoegen, mengen, binden, verbinden, vermengen, combineren, samensmelten, mixen, legeren, samendoen, alliëren, mêleren, samenbundelen, amalgameren, aaneensluiten
aansluiten (ww) :
samenvoegen, binden, schakelen, verbinden, verenigen, koppelen, aanknopen, samenknopen, aaneenvoegen, aaneensluiten, aaneenschakelen, aaneenkoppelen, liëren
vastzetten (ww) :
binden, verankeren, klemmen, vastklemmen, verstevigen, bevestigen, vastmaken, vergrendelen, fixeren, immobiliseren
vastmaken (ww) :
vastleggen, vestigen, vastzetten, binden, vastbinden, verbinden, bevestigen, fixeren, vasthechten
hechten (ww) :
naaien, binden, verbinden, klemmen, toekennen, vastmaken, dichtnaaien, rijgen
integreren (ww) :
samenvoegen, binden, verenigen, scharen, groeperen, aaneensluiten, uniëren
verplichten (ww) :
binden, eisen, dwingen, noodzaken, nopen
strikken (ww) :
binden, knopen, stroppen
kluisteren (ww) :
binden, boeien
knevelen (ww) :
binden, boeien
committeren (ww) :
binden
hechten (ww) :
binden

woordverbanden van ‘binden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Iemand of iets vastleggen of vastmaken. Van personen gezegd, wordt er door verstaan het belemmeren of beperken van de vrijheid van beweging, hetzij van een deel des lichaams, hetzij van het geheele lichaam. Binden is vastmaken door middel van band of andere buigzame stof. Aan boeien, ketenen, kluisteren verbindt men de bijgedachte, dat het door de in deze werkwoorden uitgedrukte voorwerpen geschiedt; koppelen (tot een koppel maken) laat de wijze in het midden, maar drukt meer bepaald uit, dat het eene verbinding is van twéé personen of zaken. In figuurlijken zin worden binden en boeien zoowel in spreek- als schrijftaal gebruikt, ketenen en kluisteren echter alleen in verheven stijl. Hij is aan huis gebonden; (hij kan niet van huis); door dien maatregel was hij aan handen en voeten gebomden; gebonden soep; iemand iets op het hart binden; de spreker boeide zijne hoorders; een boeiend boek; aan het ziekbed gekluisterd zijn; harten ketenen door weldaden.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

binden
losmaken

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0044 c