bindend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
schuldig, dwingend, verbonden, verschuldigd, bindend, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, geboden
dwingend (bn) :
bindend, imperatief, compulsief, stringent, verplichtend
geldig (bn) :
van kracht, bindend, wettig, valide, toegestaan, valabel
definitief (bn) :
bepalend, beslissend, bindend, afdoend, onveranderbaar
normatief (bn) :
bindend, maatgevend, regulatief, rechtscheppend
stringent (bn) :
dwingend, streng, bindend, afdoend, sluitend
imperatief (bn) :
dwingend, bindend, gebiedend, stringent
verbindend (bn) :
bindend, obligatoir, verplichtend

woordverbanden van ‘bindend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c