bindend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
bindend, dwingend, geboden, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, schuldig, verbonden, verschuldigd
dwingend (bn) :
bindend, compulsief, imperatief, stringent, verplichtend
geldig (bn) :
bindend, toegestaan, valabel, valide, van kracht, wettig
definitief (bn) :
afdoend, bepalend, beslissend, bindend, onveranderbaar
normatief (bn) :
bindend, maatgevend, rechtscheppend, regulatief
stringent (bn) :
afdoend, bindend, dwingend, sluitend, streng
imperatief (bn) :
bindend, dwingend, gebiedend, stringent
verbindend (bn) :
bindend, obligatoir, verplichtend

woordverbanden van ‘bindend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c