verbonden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbonden (bn) :
bondgenootschappelijk, geallieerd, gezamenlijk, saamhorig, solidair, verenigd
verbonden (bn) :
aaneengevoegd, gebonden, gebundeld, gecombineerd, gekoppeld, samengevoegd
verbonden (bn) :
omzwachteld
verbonden (bn) :
verplicht

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
bindend, dwingend, geboden, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, schuldig, verbonden, verschuldigd
gehecht (bn) :
aanhankelijk, gebakken, toegedaan, verbonden, verknocht, verslingerd
gezamenlijk (bn) :
collectief, gemeenschappelijk, verbonden, verenigd
trouw (bn) :
getrouw, nauwkeurig, stipt, verbonden
geëngageerd (bn) :
aangesteld, verbonden

woordverbanden van ‘verbonden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c