verbonden

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verbonden (bn) :
verenigd, solidair, gezamenlijk, saamhorig, geallieerd, bondgenootschappelijk
verbonden (bn) :
samengevoegd, gekoppeld, gecombineerd, gebundeld, gebonden, aaneengevoegd
verbonden (bn) :
omzwachteld
verbonden (bn) :
verplicht

als synoniem van een ander trefwoord:

verplicht (bn) :
schuldig, dwingend, verbonden, verschuldigd, bindend, gehouden, obligaat, obligatoir, obligatorisch, geboden
gehecht (bn) :
verbonden, verslingerd, aanhankelijk, toegedaan, verknocht, gebakken
gezamenlijk (bn) :
verenigd, verbonden, gemeenschappelijk, collectief
trouw (bn) :
nauwkeurig, stipt, verbonden, getrouw
geëngageerd (bn) :
verbonden, aangesteld

woordverbanden van ‘verbonden’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c