toegewijd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

toegewijd (bn) :
leergierig, nijver, naarstig, goedleers, noest, weetgierig, onverflauwd, niet aflatend, weetgraag
toegewijd (bn) :
fanatiek, bezield, enthousiast
toegewijd (bn) :
trouw, verknocht, trouwhartig
toegewijd (bn) :
gewetensvol

als synoniem van een ander trefwoord:

nauwgezet (bn) :
precies, stipt, nauwkeurig, zorgvuldig, grondig, diepgaand, toegewijd, strikt, letterlijk, plichtsgetrouw, gedetailleerd, accuraat, angstvallig, punctueel, gewetensvol, getrouw, secuur, woordelijk, scrupuleus, consciëntieus, minutieus
aanhankelijk (bn) :
trouw, plakkerig, gehecht, toegewijd, liefdevol, toegedaan, aanhalig, verknocht, vleierig, toegenegen, liefhebbend
bezield (bn) :
toegewijd, gedreven, enthousiast, bevlogen, geestdriftig, vurig, geanimeerd, fervent, begeesterd, geïnspireerd
trouw (bn) :
standvastig, gehecht, toegewijd, loyaal, toegedaan, bestendig, getrouw, trouwhartig, fideel, trouwelijk
niet aflatend (bn) :
toegewijd, nijver, naarstig, noest, onverflauwd
leergierig (bn) :
toegewijd, goedleers, weetgierig, weetgraag
geëngageerd (bn) :
betrokken, toegewijd, bezield, begeesterd
trouwhartig (bn) :
trouw, toegewijd, fideel

woordverbanden van ‘toegewijd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c