diepgaand

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

diepgaand (bn) :
diepgravend, door en door, fundamenteel, grondig, indringend, ingrijpend, intensief, minutieus, nauwgezet, radicaal, secuur, uitputtend, vergaand
diepgaand (bn) :
diepzinnig, ernstig

als synoniem van een ander trefwoord:

nauwgezet (bn) :
accuraat, angstvallig, consciëntieus, diepgaand, gedetailleerd, getrouw, gewetensvol, grondig, letterlijk, minutieus, nauwkeurig, plichtsgetrouw, precies, punctueel, scrupuleus, secuur, stipt, strikt, toegewijd, woordelijk, zorgvuldig
grondig (bn) :
behoorlijk, degelijk, diepgaand, fundamenteel, gedegen, geducht, indringend, ingrijpend, nauwkeurig, primordiaal, radicaal, rijpelijk, secuur, uitputtend, uitvoerig, minutieus, nauwgezet
uitgebreid (bn) :
ampel, breed, breedvoerig, diepgaand, extensief, grondig, groot, langdurig, omstandig, omvangrijk, royaal, ruim, talrijk, uitgestrekt, uitvoerig, veelomvattend, veelzijdig, wijd, wijdlopig
uitvoerig (bn) :
ampel, breed, breedsprakig, breeduit, breedvoerig, diepgaand, gedetailleerd, grondig, in extenso, omstandig, omvangrijk, overvloedig, uitgebreid, wijd
secuur (bn) :
diepgaand, grondig, minutieus, nauwgezet, nauwkeurig, nauwlettend, precies, stipt, voorzichtig, zorgvuldig
intensief (bn) :
diep, diepgaand, driftig, hevig, krachtig, levendig, sterk, vergaand, vol
fundamenteel (bn) :
basis-, cruciaal, diepgaand, elementair, essentieel, grond-, wezenlijk
ingrijpend (bn) :
diepgaand, grondig, radicaal, vergaand, verreikend, verstrekkend
structureel (bn) :
diepgaand, elementair, fundamenteel, wezenlijk
indringend (bn) :
diepgaand, grondig, intensief
diepzinnig (bn) :
diepgaand, serieus

woordverbanden van ‘diepgaand’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

diep:
diepgaand, grondig, doordringend (niet: indringend), hartgrondig, innig, hevig
grondig:
diep, diepgaand, degelijk, afdoend (niet: indringend)
indringend:
diep, diepgaand, grondig, afdoend

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

diepgaand
beknopt, bondig, kort, oppervlakkig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c