cruciaal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

cruciaal (bn) :
doorslaggevend, kritiek, beslissend, vitaal, wezenlijk
cruciaal (bn) :
fundamenteel

als synoniem van een ander trefwoord:

beslissend (bn) :
bepalend, cruciaal, doorslaggevend, kritiek, doorslaand, afdoend, regelend, peremptoir, decisoir
kritiek (bn) :
cruciaal, ernstig, dreigend, bedenkelijk, gevaarlijk, hachelijk, benard
fundamenteel (bn) :
cruciaal, diepgaand, wezenlijk, essentieel, elementair, grond-, basis-
elementair (bn) :
noodzakelijk, cruciaal, onmisbaar, wezenlijk, essentieel, broodnodig
belangrijk (bn) :
cruciaal, doorslaggevend, essentieel, onontbeerlijk
vitaal (bn) :
cruciaal, onmisbaar, wezenlijk, essentieel, basaal
essentieel (bn) :
werkelijk, cruciaal, wezenlijk, in de kern
onmisbaar (bn) :
cruciaal, essentieel, onontbeerlijk
kardinaal (bn) :
cruciaal, voornaam, hoofd-

woordverbanden van ‘cruciaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

cruciaal
ondergeschikt

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c