cruciaal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

cruciaal (bn) :
beslissend, doorslaggevend, kritiek, vitaal, wezenlijk
cruciaal (bn) :
fundamenteel

als synoniem van een ander trefwoord:

beslissend (bn) :
afdoend, bepalend, cruciaal, decisoir, doorslaand, doorslaggevend, kritiek, peremptoir, regelend
kritiek (bn) :
bedenkelijk, benard, cruciaal, dreigend, ernstig, gevaarlijk, hachelijk
fundamenteel (bn) :
basis-, cruciaal, diepgaand, elementair, essentieel, grond-, wezenlijk
elementair (bn) :
broodnodig, cruciaal, essentieel, noodzakelijk, onmisbaar, wezenlijk
belangrijk (bn) :
cruciaal, doorslaggevend, essentieel, onontbeerlijk
vitaal (bn) :
basaal, cruciaal, essentieel, onmisbaar, wezenlijk
essentieel (bn) :
cruciaal, in de kern, werkelijk, wezenlijk
onmisbaar (bn) :
cruciaal, essentieel, onontbeerlijk
kardinaal (bn) :
cruciaal, hoofd-, voornaam

woordverbanden van ‘cruciaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

cruciaal
ondergeschikt

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c