noodzakelijk

als woordenboektrefwoord:

noodzakelijk:
bn. dringend nodig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

noodzakelijk (bn) :
benodigd, essentieel, minimaal, nodig, onmisbaar, onontbeerlijk, vereist, voorgeschreven
noodzakelijk (bn) :
noodzakelijkerwijs, noodzakelijkerwijze, onvermijdbaar
noodzakelijk (bn) :
dwingend, onafwendbaar, onontkoombaar, onvermijdelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

onvermijdelijk (bn) :
gewis, noodzakelijk, onafwendbaar, onfeilbaar, onontkoombaar, onontwijkbaar, onvermijdbaar, zeker
elementair (bn) :
broodnodig, cruciaal, essentieel, noodzakelijk, onmisbaar, wezenlijk
onafwendbaar (bn) :
noodzakelijk, onherroepelijk, onontkoombaar, onvermijdelijk, zeker
onontkoombaar (bn) :
noodzakelijk, onafwendbaar, onherroepelijk, onvermijdelijk, zeker
benodigd (bn) :
hoognodig, nodig, noodzakelijk, onmisbaar, vereist
geboden (bn) :
het parool, noodzakelijk, onontbeerlijk, vereist
nodig (bn) :
benodigd, broodnodig, noodzakelijk, vereist
onontbeerlijk (bn) :
essentieel, nodig, noodzakelijk, onmisbaar
verplicht (bn) :
noodzakelijk, vereist, voorgeschreven
essentieel (bn) :
nodig, noodzakelijk, onontbeerlijk
automatisch (bw) :
noodzakelijk

woordverbanden van ‘noodzakelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

nodig, noodwendig, noodzakelijk

Noodig is hetgeen ergens toe vereischt wordt, of voor een doel onontbeerlijk is; noodwendig hetgeen zoo zijn moet en niet anders zijn kan; het is thans minder in gebruik dan het in beteekenis ermede gelijkstaande noodzakelijk. Ik heb eene jas noodig. Ik moet noodig op reis. Krijgstucht is in een leger noodzakelijk. De noodwendigheden des levens zijn de eerste levensbehoeften.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 484:

nodig, noodzakelijk, noodwendig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c