onherroepelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onherroepelijk (bn) :
beslist, definitief, onherstelbaar, onveranderbaar, onveranderlijk
onherroepelijk (bw) :
onvermijdelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

onveranderlijk (bn) :
bestendig, constant, gelijkmatig, geregeld, invariabel, invariant, non-variant, onherroepelijk, onveranderbaar, onverwisselbaar, onwankelbaar, onwrikbaar, steevast, stereotiep, strak, vast
beslist (bn) :
absoluut, echt, gegarandeerd, geheid, geprononceerd, onherroepelijk, ontegenzeglijk, pertinent, stellig, zeker
onafwendbaar (bn) :
noodzakelijk, onherroepelijk, onontkoombaar, onvermijdelijk, zeker
onontkoombaar (bn) :
noodzakelijk, onafwendbaar, onherroepelijk, onvermijdelijk, zeker
onherstelbaar (bn) :
ongeneeslijk, onherroepelijk

woordverbanden van ‘onherroepelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c