onherroepelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onherroepelijk (bn) :
onveranderlijk, onherstelbaar, beslist, definitief, onveranderbaar
onherroepelijk (bw) :
onvermijdelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

onveranderlijk (bn) :
strak, vast, geregeld, gelijkmatig, onherroepelijk, constant, bestendig, onwrikbaar, steevast, onwankelbaar, stereotiep, onverwisselbaar, onveranderbaar, non-variant, invariabel, invariant
beslist (bn) :
gegarandeerd, echt, zeker, absoluut, onherroepelijk, stellig, pertinent, geheid, ontegenzeglijk, geprononceerd
onafwendbaar (bn) :
noodzakelijk, zeker, onvermijdelijk, onherroepelijk, onontkoombaar
onontkoombaar (bn) :
noodzakelijk, zeker, onvermijdelijk, onafwendbaar, onherroepelijk
onherstelbaar (bn) :
onherroepelijk, ongeneeslijk

woordverbanden van ‘onherroepelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c