absoluut

als woordenboektrefwoord:

absoluut:
bn. bw. (...luter, -st), volstrekt.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

absoluut (bn) :
zuiver, puur, onvermengd
absoluut (bn) :
onverbiddelijk
absoluut (bw) :
beslist, geheel, volkomen, totaal, gans, compleet, ongetwijfeld, volstrekt, volmaakt, ten volle, onvoorwaardelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vol (bn) :
maximaal, rond, opgezet, zuiver, ruim, bol, uiterst, volledig, geheel, volkomen, absoluut, compleet, dik, opperst, ten volle
beslist (bn) :
gegarandeerd, echt, zeker, absoluut, onherroepelijk, stellig, pertinent, geheid, ontegenzeglijk, geprononceerd
totaal (bn) :
volledig, geheel, volkomen, helemaal, absoluut, compleet, volslagen, volstrekt, faliekant
onvermengd (bn) :
oprecht, zuiver, puur, klaar, absoluut, wezenlijk, gedegen, sec, straight, onversneden
pertinent (bn) :
regelrecht, absoluut, onmiskenbaar, ontegenzeglijk
geheid (bn) :
gegarandeerd, echt, beslist, zeker, absoluut
onverdeeld (bn) :
volledig, absoluut, algeheel, eenstemmig
volkomen (bw) :
heel, volledig, geheel, gans, helemaal, absoluut, compleet, algeheel, volslagen, volmaakt, volleerd, radicaal, alleszins, finaal, ganselijk
zeker (bw) :
natuurlijk, verzekerd, gegarandeerd, beslist, overtuigd, absoluut, ongetwijfeld, stellig, alleszins, wis, gewis, ontwijfelbaar, zekerlijk
finaal (bw) :
volledig, geheel, volkomen, totaal, definitief, helemaal, absoluut, compleet, algeheel, volslagen, volstrekt, ten enenmale
volstrekt (bw) :
bepaald, beslist, volkomen, totaal, gans, helemaal, absoluut, stellig, categorisch, hoegenaamd, ten enen male
gans (bw) :
heel, volledig, geheel, volkomen, totaal, helemaal, absoluut, volstrekt, faliekant
totaal (bw) :
schoon, glad, samen, gans, helemaal, absoluut, vierkant, straal, finaal, gladweg
compleet (bw) :
geheel, volkomen, totaal, helemaal, absoluut, volslagen, volstrekt, finaal
alleszins (bw) :
zeer, zeker, volledig, geheel, volkomen, zonder meer, absoluut
pertinent (bw) :
nadrukkelijk, beslist, absoluut, stellig
volkomen (bw) :
glad, geheel, absoluut
onvoorwaardelijk (bw) :
onbeperkt, absoluut

woordverbanden van ‘absoluut’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

absoluut
betrekkelijk, relatief

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c