onverbiddelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onverbiddelijk (bn) :
bar, beslist, genadeloos, hard, hardvochtig, harteloos, meedogenloos, onbarmhartig, onbuigbaar, ongenadig, onmeedogend, ontoegeeflijk, onvermurwbaar, onverzoenlijk, rigide, streng, vastberaden, vastbesloten
onverbiddelijk (bw) :
gegarandeerd, onvermijdelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

meedogenloos (bn) :
barbaars, genadeloos, gewetenloos, hard, hardvochtig, harteloos, keihard, koud, niets ontziend, onbarmhartig, onbewogen, ongenadig, ongevoelig, onmeedogend, onverbiddelijk, onvermurwbaar, spijkerhard, streng, vastberaden, wreed
hardvochtig (bn) :
barbaars, genadeloos, gevoelloos, hard, harteloos, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, onbuigzaam, ongenadig, ongevoelig, onmeedogend, ontoegeeflijk, onverbiddelijk, onvermurwbaar, streng, wreed
strikt (bn) :
consequent, consistent, koppig, nauwgezet, nauwkeurig, onbuigzaam, onkreukbaar, onverbiddelijk, onverzettelijk, precies, rigide, rigoureus, scherp, standvastig, star, streng, stringent
hard (bn) :
hardvochtig, koud, meedogenloos, onbewogen, ongevoelig, onverbiddelijk, ruw, smartelijk, spartaans, streng, wreed
onbarmhartig (bn) :
genadeloos, harteloos, koud, liefdeloos, meedogenloos, ongenadig, ongevoelig, onmeedogend, onverbiddelijk, wreed
streng (bn) :
autoritair, bar, bars, draconisch, gevoelloos, hard, hardvochtig, meedogenloos, onverbiddelijk, wreed
vastbesloten (bn) :
beslist, gedecideerd, kordaat, onverbiddelijk, resoluut, standvastig, vastberaden
onbeweeglijk (bn) :
onverbiddelijk, onvermurwbaar, onverschrokken, onverzettelijk, onwrikbaar
keihard (bn) :
bikkelhard, meedogenloos, niets ontziend, onverbiddelijk, spijkerhard
genadeloos (bn) :
keihard, meedogenloos, onverbiddelijk, wreed
rigide (bn) :
hard, onverbiddelijk, star, streng, strikt
onstopbaar (bn) :
onverbiddelijk, onvermurwbaar, resoluut
rigoureus (bn) :
grondig, onverbiddelijk, streng, strikt
absoluut (bn) :
onverbiddelijk
gegarandeerd (bw) :
onverbiddelijk

woordverbanden van ‘onverbiddelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onverbiddelijk
mild, soepel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c