onverbiddelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onverbiddelijk (bn) :
hard, bar, streng, genadeloos, beslist, vastberaden, harteloos, meedogenloos, vastbesloten, onbarmhartig, ongenadig, hardvochtig, rigide, onvermurwbaar, onverzoenlijk, ontoegeeflijk, onbuigbaar, onmeedogend
onverbiddelijk (bw) :
gegarandeerd, onvermijdelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

meedogenloos (bn) :
hard, ongevoelig, onbewogen, streng, genadeloos, keihard, koud, vastberaden, barbaars, harteloos, wreed, gewetenloos, onbarmhartig, onverbiddelijk, ongenadig, hardvochtig, onvermurwbaar, spijkerhard, niets ontziend, onmeedogend
hardvochtig (bn) :
hard, gevoelloos, ongevoelig, streng, genadeloos, barbaars, harteloos, wreed, liefdeloos, meedogenloos, onbarmhartig, onverbiddelijk, onbuigzaam, ongenadig, onvermurwbaar, ontoegeeflijk, onmeedogend
strikt (bn) :
precies, nauwkeurig, koppig, standvastig, streng, nauwgezet, scherp, onverbiddelijk, onbuigzaam, onverzettelijk, onkreukbaar, consequent, consistent, star, rigide, rigoureus, stringent
hard (bn) :
ongevoelig, onbewogen, streng, koud, wreed, meedogenloos, ruw, spartaans, onverbiddelijk, hardvochtig, smartelijk
onbarmhartig (bn) :
ongevoelig, genadeloos, koud, harteloos, wreed, liefdeloos, meedogenloos, onverbiddelijk, ongenadig, onmeedogend
streng (bn) :
hard, bar, gevoelloos, wreed, meedogenloos, autoritair, onverbiddelijk, hardvochtig, bars, draconisch
vastbesloten (bn) :
standvastig, beslist, vastberaden, resoluut, onverbiddelijk, gedecideerd, kordaat
onbeweeglijk (bn) :
onverbiddelijk, onverzettelijk, onverschrokken, onwrikbaar, onvermurwbaar
keihard (bn) :
meedogenloos, bikkelhard, onverbiddelijk, spijkerhard, niets ontziend
genadeloos (bn) :
keihard, wreed, meedogenloos, onverbiddelijk
rigide (bn) :
hard, streng, strikt, onverbiddelijk, star
onstopbaar (bn) :
resoluut, onverbiddelijk, onvermurwbaar
rigoureus (bn) :
grondig, streng, strikt, onverbiddelijk
absoluut (bn) :
onverbiddelijk
gegarandeerd (bw) :
onverbiddelijk

woordverbanden van ‘onverbiddelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onverbiddelijk
mild, soepel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c