versteend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

versteend (bn) :
gevoelloos, wezenloos
versteend (bn) :
verstard, verstijfd

als synoniem van een ander trefwoord:

gevoelloos (bn) :
apathisch, lusteloos, verdoofd, verkleumd, versteend, verstijfd
wezenloos (bn) :
apathisch, versteend, verwilderd

woordverbanden van ‘versteend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c