Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


onmenselijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onmenselijk (bn):
barbaars, beestachtig, inhumaan, onmeedogend, ontaard, wreed

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
dierlijk (bn) :
animaal, barbaars, beestachtig, bestiaal, bruut, grof zinnelijk, lomp, onbeschoft, onmenselijk, woest
bloeddorstig (bn) :
beestachtig, hardvochtig, onmenselijk, wreed, wreedaardig
barbaars (bn) :
bar, hardvochtig, meedogenloos, onmenselijk, ruw, wreed
inhumaan (bn) :
onmenselijk, onmenslievend, wreed
beestachtig (bw) :
bruut, grof, onmenselijk, ruw, wreed

woordverbanden van ‘onmenselijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
barbaars, hardvochtig, onbarmhartig, onmeedogend, onmenselijk, wreed

Barbaarsch — hardvochtig — onbarmhartig — onmeedoogend — onmenschelijk — wreed. Zonder deernis of medegevoel. Onbarmhartig, onmeedoogend en hardvochtig zijn enkel negatief, en geven niet meer te kennen dan eene ongevoeligheid voor het lijden van anderen. Het laatste sluit intusschen het menschelijk gevoel niet altijd buiten, en ziet dikwijls meer op het niet toonen van medelijden. Een heelmeester b.v., die zonder aandoening te verraden eene pijnlijke operatie verricht, wordt al licht hardvochtig genoemd. Onmeedoogend wordt weinig gebruikt, en is iets minder sterk dan onbarmhartig. Onmeedoogend voor het lot der armen. Onbarmhartig is b.v. de schuldeischer, die door baatzucht gedreven geen medelijden betoont met den wellicht buiten zijne schuld onvermogenden nalatigen betaler. Wreed onderstelt, dat men het lijden van anderen zelf veroorzaakt, of er zich in verlustigt. Barbaarsch is wreed gelijk de barbaren, de wilden; onmenschelijk wreeder zelfs dan een barbaar of eenig mensch, wreed in die mate, dat men alle menschelijk gevoel moet hebben uitgeschud. „Het Amsterdamsche canaille, dat eene rat met teer bestreek, die aanstak, en zich in den verschrikkelijken doodstrijd van het arme dier verlustigde, verdient den naam van onmenschelijk."

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
barbaars, onbarmhartig, onmededogend, onmenselijk, wreed

BARBAARSCH, ONBARMHARTIG, ONMEDEDOOGEND, ONMENSCHELIJK, WREED

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 204.

in hedendaagse spelling:
hard, streng, hardvochtig, bloeddorstig, wreed, gruwzaam, moorddadig, beulachtig, onmenselijk

HARD, STRENG, HARDVOCHTIG, BLOEDDORSTIG, WREED, GRUWZAAM, MOORDDADIG, BEULACHTIG, ONMENSCHELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 96.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onmenselijk
humaan, menselijk, zachtzinnig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0026 c