onmenselijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onmenselijk (bn) :
beestachtig, barbaars, wreed, ontaard, inhumaan, onmeedogend

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
hard, beestachtig, gemeen, ongevoelig, woest, gruwelijk, streng, onmenselijk, barbaars, bloeddorstig, pijnlijk, misdadig, meedogenloos, fel, sadistisch, onbarmhartig, moorddadig, hardvochtig, inhumaan, vinnig, tiranniek, smartelijk, wreedaardig, wredelijk
dierlijk (bn) :
beestachtig, bruut, woest, onmenselijk, onbeschoft, barbaars, lomp, animaal, grofzinnelijk, bestiaal
bloeddorstig (bn) :
beestachtig, onmenselijk, wreed, hardvochtig, wreedaardig
barbaars (bn) :
bar, onmenselijk, wreed, meedogenloos, ruw, hardvochtig
inhumaan (bn) :
onmenselijk, wreed, onmenslievend
beestachtig (bw) :
grof, bruut, onmenselijk, wreed, ruw

woordverbanden van ‘onmenselijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Zonder deernis of medegevoel. Onbarmhartig, onmeedoogend en hardvochtig zijn enkel negatief, en geven niet meer te kennen dan eene ongevoeligheid voor het lijden van anderen. Het laatste sluit intusschen het menschelijk gevoel niet altijd buiten, en ziet dikwijls meer op het niet toonen van medelijden. Een heelmeester b.v., die zonder aandoening te verraden eene pijnlijke operatie verricht, wordt al licht hardvochtig genoemd. Onmeedoogend wordt weinig gebruikt, en is iets minder sterk dan onbarmhartig. Onmeedoogend voor het lot der armen. Onbarmhartig is b.v. de schuldeischer, die door baatzucht gedreven geen medelijden betoont met den wellicht buiten zijne schuld onvermogenden nalatigen betaler. Wreed onderstelt, dat men het lijden van anderen zelf veroorzaakt, of er zich in verlustigt. Barbaarsch is wreed gelijk de barbaren, de wilden; onmenschelijk wreeder zelfs dan een barbaar of eenig mensch, wreed in die mate, dat men alle menschelijk gevoel moet hebben uitgeschud. „Het Amsterdamsche canaille, dat eene rat met teer bestreek, die aanstak, en zich in den verschrikkelijken doodstrijd van het arme dier verlustigde, verdient den naam van onmenschelijk."

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 204:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 96:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onmenselijk
humaan, menselijk, zachtzinnig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c