bloeddorstig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bloeddorstig (bn):
beestachtig, hardvochtig, onmenselijk, wreed, wreedaardig
bloeddorstig (bn):
gewelddadig, moordend, verscheurend

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
moorddadig (bn) :
bloeddorstig, bloedig, dodelijk, levensgevaarlijk, moordend, verwoestend, wreed

woordverbanden van ‘bloeddorstig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bloeddorstig:
moorddadig, barbaars, wreed
moorddadig:
bloeddorstig

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 96:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c