tiranniek

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
autoritair (bn) :
bazig, despotisch, dictatoriaal, eigenmachtig, heerszuchtig, niet-democratisch, ondemocratisch, streng, tiranniek
willekeurig (bn) :
eigendunkelijk, eigengerechtig, eigenmachtig, ongefundeerd, tiranniek
dictatoriaal (bn) :
autoritair, barbaars, despotisch, eigenmachtig, tiranniek

woordverbanden van ‘tiranniek’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c