fel

als woordenboektrefwoord:

fel:
bn. bw. (-ler, -st), hevig, sterk; onmeedogend ; ruw ; verzot op.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

fel (bn) :
flink, hartstochtelijk, heftig, hevig, onstuimig, sterk, verbeten, verwoed, vief, vinnig, vurig
fel (bn) :
hel, helder, scherp
fel (bn) :
gewelddadig

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
hevig (bn) :
erg, fel, fors, geducht, gewelddadig, geweldig, hard, heftig, intens, ongenadig, onstuimig, razend, scherp, sterk, straf, vinnig, virulent, zwaar
scherp (bn) :
doordringend, fel, fijn, indringend, kien, overheersend, penetrant, schel, scherpzinnig, schril
bijtend (bn) :
bits, fel, giftig, grievend, hatelijk, sarcastisch, scherp, stekelig, venijnig, vinnig, wrang
onstuimig (bn) :
driftig, fel, hartstochtelijk, heftig, impetueus, impetuoso, onbesuisd, tomeloos, violent
hard (bn) :
bar, fel, flink, hevig, krachtig, krachtig ingespannen, krachtig luid, luid, schel, zeer
vurig (bn) :
bijtend, brandend, fel, fonkelend, gepeperd, pikant, pittig, scherp, vuur schietend
sterk (bn) :
aanzienlijk, fel, fiks, flink, fors, geweldig, hard, hevig, intens, veel, zeer, zwaar
vinnig (bn) :
bitter, fel, geducht, gemeen, hard, hevig, intens, scherp, snijdend, streng
woest (bn) :
fel, onbesuisd, onbezonnen, ondoordacht, onstuimig, uitgelaten
hel (bn) :
blinkend, fel, helder, opvallend, opzichtig, schel, stralend
grimmig (bn) :
boosaardig, fel, furieus, kwaad, laaiend, woedend, woest
levendig (bn) :
fel, fleurig, flink, fris, helder, vinnig, vlug, wakker
verwoed (bn) :
fel, frenetiek, furieus, rabiaat, razend, woest
snel (bn) :
fel, levendig, scherp, snijdend, vinnig
verbitterd (bn) :
fel, grimmig, heftig, keihard, verbeten
sterk (bn) :
fel, gekruid, overheersend, scherp
gemeen (bn) :
akelig, bar, erg, fel, scherp, zuur
vief (bn) :
fel, onstuimig, opvliegend, vurig
moordend (bn) :
fel, funest, moorddadig, slopend
heftig (bn) :
erg, fel, flink, hevig, krachtig
venijnig (bn) :
fel, gemeen, scherp, vinnig
dol (bn) :
fel, vurig
bitter (bn) :
fel
straf (bn) :
fel
verbeten (bn) :
fel

woordverbanden van ‘fel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 207:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

fel
zacht

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c