fel

als woordenboektrefwoord:

fel:
bn. bw. (-ler, -st), hevig, sterk; onmeedogend ; ruw ; verzot op.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

fel (bn):
flink, hartstochtelijk, heftig, hevig, onstuimig, sterk, verbeten, verwoed, vief, vinnig, vurig
fel (bn):
hel, helder, scherp
fel (bn):
gewelddadig

als synoniem van een ander trefwoord:

wreed (bn) :
barbaars, beestachtig, bloeddorstig, fel, gemeen, gruwelijk, hard, hardvochtig, inhumaan, meedogenloos, misdadig, moorddadig, onbarmhartig, ongevoelig, onmenselijk, pijnlijk, sadistisch, smartelijk, streng, tiranniek, vinnig, woest, wredelijk, wreedaardig
hevig (bn) :
erg, fel, fors, geducht, gewelddadig, geweldig, hard, heftig, intens, ongenadig, onstuimig, razend, scherp, sterk, straf, vinnig, virulent, zwaar
scherp (bn) :
doordringend, fel, fijn, indringend, kien, overheersend, penetrant, schel, scherpzinnig, schril
bijtend (bn) :
bits, fel, giftig, grievend, hatelijk, sarcastisch, scherp, stekelig, venijnig, vinnig, wrang
onstuimig (bn) :
driftig, fel, hartstochtelijk, heftig, impetueus, impetuoso, onbesuisd, tomeloos, violent
hard (bn) :
bar, fel, flink, hevig, krachtig, krachtig ingespannen, krachtig luid, luid, schel, zeer
vurig (bn) :
bijtend, brandend, fel, fonkelend, gepeperd, pikant, pittig, scherp, vuur schietend
sterk (bn) :
aanzienlijk, fel, fiks, flink, fors, geweldig, hard, hevig, intens, veel, zeer, zwaar
vinnig (bn) :
bitter, fel, geducht, gemeen, hard, hevig, intens, scherp, snijdend, streng
woest (bn) :
fel, onbesuisd, onbezonnen, ondoordacht, onstuimig, uitgelaten
hel (bn) :
blinkend, fel, helder, opvallend, opzichtig, schel, stralend
grimmig (bn) :
boosaardig, fel, furieus, kwaad, laaiend, woedend, woest
levendig (bn) :
fel, fleurig, flink, fris, helder, vinnig, vlug, wakker
verwoed (bn) :
fel, frenetiek, furieus, rabiaat, razend, woest
verbitterd (bn) :
fel, grimmig, heftig, keihard, verbeten
snel (bn) :
fel, levendig, scherp, snijdend, vinnig
sterk (bn) :
fel, gekruid, overheersend, scherp
vief (bn) :
fel, onstuimig, opvliegend, vurig
gemeen (bn) :
akelig, bar, erg, fel, scherp, zuur
moordend (bn) :
fel, funest, moorddadig, slopend
heftig (bn) :
erg, fel, flink, hevig, krachtig
venijnig (bn) :
fel, gemeen, scherp, vinnig
dol (bn) :
fel, vurig
straf (bn) :
fel
verbeten (bn) :
fel
bitter (bn) :
fel

woordverbanden van ‘fel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onvervaard, onverschrokken, onversaagd, strijdbaar, dapper, koen, wakker, fors, fel, vurig, moedig, manmoedig, mannelijk, manhaftig, heldhaftig

ONVERVAARD, ONVERSCHROKKEN, ONVERSAAGD, STRIJDBAAR, DAPPER, KOEN, WAKKER, FORS, FEL, VURIG, MOEDIG, MANMOEDIG, MANNELIJK, MANHAFTIG, HELDHAFTIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 207.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

fel
zacht
zie ook:
uiterst fel

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.150.211.

debug info: 0.0025 c