heftig

als woordenboektrefwoord:

heftig:
bn. bw. (-er, -st), driftig, geweldig, onstuimig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

heftig (bn) :
verhit, warm, heet, driftig, hartstochtelijk, razend, opvliegend, gewelddadig, hectisch, onstuimig, violent, virulent
heftig (bn) :
flink, hevig, krachtig, erg, fel
heftig (bn) :
geweldig, prachtig

als synoniem van een ander trefwoord:

driftig (bn) :
intensief, warmbloedig, opgewonden, oplopend, wild, levendig, heftig, vurig, opvliegend, onbesuisd, onstuimig, heetgebakerd, heethoofdig, kortaangebonden, toornig, kort aangebonden, cholerisch, koleirig
hevig (bn) :
hard, zwaar, straf, sterk, intens, geweldig, scherp, fors, erg, heftig, razend, fel, ongenadig, gewelddadig, geducht, onstuimig, vinnig, virulent
fel (bn) :
flink, hevig, sterk, hartstochtelijk, heftig, vurig, verbeten, verwoed, onstuimig, vinnig, vief
onstuimig (bn) :
driftig, hartstochtelijk, heftig, fel, onbesuisd, tomeloos, violent, impetuoso, impetueus
geweldig (bn) :
flink, hevig, zwaar, sterk, krachtig, heftig, geducht, onstuimig, vervaarlijk
razend (bn) :
hevig, wild, geweldig, heftig, mateloos, verwoed, tomeloos
hectisch (bn) :
heftig, chaotisch, onbeheerst, onrustig, woelig
verbitterd (bn) :
grimmig, keihard, heftig, fel, verbeten
verhit (bn) :
opgewonden, heftig, fonkelend
warm (bn) :
hevig, heftig, geestdriftig
gewelddadig (bn) :
hevig, geweldig, heftig
scherp (bn) :
hevig, intens, heftig

woordverbanden van ‘heftig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

onstuimig, heftig, wild

Een hooge mate van kracht uitende.

Heftig: de snelle, opgewonden, soms toornende beweging; onstuimig: een groote kracht op heftige wijze laten voelen; wild: tevens ruw en zonder regelmaat handelend.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

heftig
rustig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c