afschuwelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

afschuwelijk (bn) :
monsterlijk, verschrikkelijk, stuitend, gruwelijk, belabberd, weerzinwekkend, akelig, walgelijk, enorm, erg, afstotend, vreselijk, ellendig, afzichtelijk, afgrijselijk, verwerpelijk, afstotelijk, ijzingwekkend, abominabel, verfoeilijk, ijselijk, horribel
afschuwelijk (bw) :
zeer

als synoniem van een ander trefwoord:

ellendig (bn) :
slecht, verlaten, beroerd, hopeloos, rampzalig, akelig, rottig, bedroevend, afschuwelijk, treurig, ongelukkig, gebrekkig, armzalig, lamlendig, verwenst, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, onzalig, malheureus, lamzalig
schandelijk (bn) :
schaamteloos, schandalig, min, laag, afschuwelijk, ergerlijk, beledigend, oneervol, onwaardig, godvergeten, laaghartig, onedel, infaam, scandaleus, nietswaardig, vloekwaardig, godgeklaagd, onterend, heiligschennend, honteus
akelig (bn) :
griezelig, eng, verschrikkelijk, naar, irritant, onaangenaam, afschuwelijk, vervelend, beangstigend, vreselijk, onheilspellend, ellendig, naargeestig, ijzingwekkend, luguber, onguur, macaber, ijselijk, unheimisch
lelijk (bn) :
gruwelijk, mismaakt, weerzinwekkend, afschuwelijk, afzichtelijk, afgrijselijk, misvormd, afstotelijk, wanstaltig, onooglijk, mottig, onknap, onfraai, onesthetisch
gruwelijk (bn) :
huiveringwekkend, verschrikkelijk, bloedstollend, akelig, wreed, afschuwelijk, angstaanjagend, vreselijk, afgrijselijk, ijzingwekkend, afschuwwekkend, gruwzaam
verschrikkelijk (bn) :
beestachtig, gruwelijk, akelig, wreed, afschuwelijk, afgrijselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk, ijselijk, schrikwekkend, schrikkelijk
weerzinwekkend (bn) :
stuitend, smerig, ziek, walgelijk, afschuwelijk, afstotend, onsmakelijk, terugstotend, repugnant, misselijkmakend, revoltant, degoutant
verschrikkelijk (bn) :
buitengewoon, geweldig, afschuwelijk, enorm, ontzettend, vreselijk, waanzinnig, ontstellend, stierlijk, ontzaglijk, godsgruwelijk
afstotend (bn) :
weerzinwekkend, onaangenaam, afschuwelijk, lelijk, afstotelijk, onsympathiek, wanstaltig, bars, gedrochtelijk, afkeerwekkend
angstaanjagend (bn) :
huiveringwekkend, griezelig, gruwelijk, afschuwelijk, luguber, onguur, ijselijk, schrikwekkend, angstwekkend, afschrikkend
afkeurenswaardig (bn) :
slecht, onbehoorlijk, afschuwelijk, kwalijk, verwerpelijk, aanstotelijk, verfoeilijk, laakbaar, abject, afkeurenswaard
vreselijk (bn) :
verschrikkelijk, gruwelijk, akelig, afschuwelijk, ontzettend, ondraaglijk, godsjammerlijk, godsgruwelijk, horribel
ijselijk (bn) :
verschrikkelijk, gruwelijk, akelig, afschuwelijk, afgrijselijk, ijzingwekkend, affreus, horribel
afstotelijk (bn) :
monsterlijk, weerzinwekkend, akelig, walgelijk, afschuwelijk, afstotend, afgrijselijk, lelijk
schromelijk (bn) :
verschrikkelijk, ernstig, geweldig, afschuwelijk, erg, ergerlijk, geducht, schabouwelijk
onuitstaanbaar (bn) :
afschuwelijk, ergerlijk, onverdraaglijk, ondraaglijk, onduldbaar, intolerabel, odieus
afgrijselijk (bn) :
huiveringwekkend, verschrikkelijk, gruwelijk, afschuwelijk, vreselijk, ijselijk
affreus (bn) :
walgelijk, afschuwelijk, schandelijk, vreselijk, horribel
verfoeilijk (bn) :
weerzinwekkend, afschuwelijk, afgrijselijk, verachtelijk
monsterlijk (bn) :
weerzinwekkend, afschuwelijk, afgrijselijk, monstrueus
stom (bn) :
eentonig, afschuwelijk, vervloekt, saai
abominabel (bn) :
waardeloos, afschuwelijk, verfoeilijk
goddeloos (bn) :
afschuwelijk, hels
hels (bn) :
afschuwelijk
monsterachtig (bw) :
geweldig, afschuwelijk, enorm, vreselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk

woordverbanden van ‘afschuwelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Wat het oog, den geest, of het gevoel onaangenaam aandoet. Leelijk is meer algemeen en drukt alleen uit, dat iets de zintuigen of het gemoed pijnlijk treft. Men kan zeggen dat deze woorden elkander aldus opvolgen: Naar (eene onaangename gewaarwording, weerzin teweegbrengend); akelig (hetzelfde, doch in hoogere mate); vreeselijk, verschrikkelijk (wat vrees of schrik verwekt); ijselijk, gruwelijk (wat doet ijzen of gruwen); afgrijselijk (wat afgrijzen verwekt, verwant aan griezelen); afschuwelijk, afzichtelijk (wat in zoo hooge mate weerzin wekt, dat men er onwillekeurig de oogen van moet afwenden); walgelijk (eene hooge mate van weerzin, walging, verwekkend); onuitstaanbaar (van iets onaangenaams: niet te dragen, niet uit te staan). Met uitzondering van afzichtelijk worden al deze bijvoeglijke naamwoorden in de spreektaal gebezigd als krachtige versterkingswoorden, zonder dat het denkbeeld van afkeuring er bepaald mee verbonden is. Een afschuwelijk, gruwelijk enz. leven maken. Afzichtelijk wordt alleen gebezigd van zichtbare dingen, de andere ook van onzichtbare. Een afschuwelijk verraad. Afschuwelijke wreedheden. Afzichtelijke wreedheden. Eene afzichtelijke kwaal.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 106:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 368:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

afschuwelijk
cool, eindeloos, enig, fantastisch, formidabel, gaaf, geweldig, grandioos, groots, kolossaal, magnifiek, prachtig, vet

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c