afschrikwekkend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verschrikkelijk (bn) :
beestachtig, gruwelijk, akelig, wreed, afschuwelijk, afgrijselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk, ijselijk, schrikwekkend, schrikkelijk
erg (bn) :
gevreesd, afschrikwekkend, geducht, schrikwekkend, schrikverwekkend, schrikaanjagend, angstwekkend
monsterachtig (bw) :
geweldig, afschuwelijk, enorm, vreselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk

woordverbanden van ‘afschrikwekkend’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c