vervaarlijk

als woordenboektrefwoord:

vervaarlijk:
bn. bw. (-er, -st), ontzettend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

verschrikkelijk (bn) :
beestachtig, gruwelijk, akelig, wreed, afschuwelijk, afgrijselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk, ijselijk, schrikwekkend, schrikkelijk
dreigend (bn) :
grimmig, angstaanjagend, beangstigend, onheilspellend, luguber, sinister, vervaarlijk, imminent
geweldig (bn) :
flink, hevig, zwaar, sterk, krachtig, heftig, geducht, onstuimig, vervaarlijk
geducht (bn) :
gevreesd, ontzagwekkend, vervaarlijk, ontzaglijk, schrikwekkend
monsterachtig (bw) :
geweldig, afschuwelijk, enorm, vreselijk, afschrikwekkend, vervaarlijk

woordverbanden van ‘vervaarlijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 148:

akelig, vervaarlijk, naar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c