grimmig

als woordenboektrefwoord:

grimmig:
bn. bw.( -er, -st), woedend; bar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grimmig (bn) :
boosaardig, fel, furieus, kwaad, laaiend, woedend, woest
grimmig (bn) :
bedreigend, huiveringwekkend, macaber
grimmig (bn) :
bars, boos, wrevelig

als synoniem van een ander trefwoord:

onvriendelijk (bn) :
afwijzend, bars, bits, bitsig, bokkig, boos, grimmig, kattig, nors, onaangenaam, onaardig, onbereidwillig, onheus, onvoorkomend, onvriendschappelijk, scherp, stug, stuurs, vijandig, zuur
boos (bn) :
gebeten, geërgerd, giftig, grammoedig, gramstorig, grimmig, kwaad, nijdig, prikkelbaar, toornig, verbolgen, vergramd, verstoord, vertoornd, woedend, wrevelig
wrevelig (bn) :
bits, boos, chagrijnig, gallisch, geërgerd, geïrriteerd, grimmig, kniezerig, knorrig, korzelig, kregel, kribbig, misnoegd, nijdig, nors, ontstemd, verbitterd
boosaardig (bn) :
arglistig, boos, duivelachtig, duivels, grimmig, hatelijk, kwaadwillig, malicieus, moedwillig, nijdig, slecht, vals, venijnig
dreigend (bn) :
angstaanjagend, beangstigend, grimmig, imminent, luguber, onheilspellend, sinister, vervaarlijk
bars (bn) :
bruusk, grimmig, iezegrimmig, nors, onguur, onvriendelijk, ruw, streng, stuurs
vreselijk (bn) :
angstaanjagend, angstwekkend, grimmig, monsterachtig
vinnig (bn) :
bits, grimmig, kortaf, nijdassig, scherp, venijnig
sardonisch (bn) :
boosaardig, demonisch, grimmig, spottend
verbitterd (bn) :
fel, grimmig, heftig, keihard, verbeten
zwart (bn) :
dreigend, grimmig, streng
verbeten (bn) :
grimmig, vertrokken

woordverbanden van ‘grimmig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

grimmig
aardig, attent, hoffelijk, mild, vriendelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c