grimmig

als woordenboektrefwoord:

grimmig:
bn. bw.( -er, -st), woedend; bar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grimmig (bn) :
laaiend, woedend, woest, furieus, fel, kwaad, boosaardig
grimmig (bn) :
huiveringwekkend, bedreigend, macaber
grimmig (bn) :
boos, wrevelig, bars

als synoniem van een ander trefwoord:

onvriendelijk (bn) :
afwijzend, grimmig, boos, vijandig, zuur, scherp, onaangenaam, onaardig, kattig, stug, bits, nors, stuurs, bokkig, onheus, bars, onvriendschappelijk, onvoorkomend, onbereidwillig, bitsig
boos (bn) :
woedend, grimmig, geërgerd, giftig, gebeten, prikkelbaar, verstoord, kwaad, nijdig, verbolgen, wrevelig, toornig, grammoedig, vertoornd, vergramd, gramstorig
wrevelig (bn) :
knorrig, grimmig, geërgerd, verbitterd, boos, geïrriteerd, nijdig, ontstemd, bits, nors, kribbig, chagrijnig, gallisch, korzelig, kniezerig, kregel, misnoegd
boosaardig (bn) :
duivels, slecht, grimmig, boos, moedwillig, vals, hatelijk, nijdig, venijnig, kwaadwillig, malicieus, duivelachtig, arglistig
dreigend (bn) :
grimmig, angstaanjagend, beangstigend, onheilspellend, luguber, sinister, vervaarlijk, imminent
bars (bn) :
grimmig, streng, onvriendelijk, ruw, nors, stuurs, onguur, bruusk, iezegrimmig
vreselijk (bn) :
grimmig, angstaanjagend, monsterachtig, angstwekkend
vinnig (bn) :
grimmig, scherp, kortaf, venijnig, bits, nijdassig
sardonisch (bn) :
spottend, grimmig, boosaardig, demonisch
verbitterd (bn) :
grimmig, keihard, heftig, fel, verbeten
zwart (bn) :
grimmig, streng, dreigend
verbeten (bn) :
grimmig, vertrokken

woordverbanden van ‘grimmig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

grimmig
aardig, attent, hoffelijk, mild, vriendelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c