grimmig

als woordenboektrefwoord:

grimmig:
bn. bw.( -er, -st), woedend; bar.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

grimmig (bn):
boosaardig, fel, furieus, kwaad, laaiend, woedend, woest
grimmig (bn):
bedreigend, huiveringwekkend, macaber
grimmig (bn):
bars, boos, wrevelig

als synoniem van een ander trefwoord:

onvriendelijk (bn) :
afwijzend, bars, bits, bitsig, bokkig, boos, grimmig, kattig, nors, onaangenaam, onaardig, onbereidwillig, onheus, onvoorkomend, onvriendschappelijk, scherp, stug, stuurs, vijandig, zuur
boos (bn) :
gebeten, geërgerd, giftig, grammoedig, gramstorig, grimmig, kwaad, nijdig, prikkelbaar, toornig, verbolgen, vergramd, verstoord, vertoornd, woedend, wrevelig
wrevelig (bn) :
bits, boos, chagrijnig, gallisch, geërgerd, geïrriteerd, grimmig, kniezerig, knorrig, korzelig, kregel, kribbig, misnoegd, nijdig, nors, ontstemd, verbitterd
boosaardig (bn) :
arglistig, boos, duivelachtig, duivels, grimmig, hatelijk, kwaadwillig, malicieus, moedwillig, nijdig, slecht, vals, venijnig
dreigend (bn) :
angstaanjagend, beangstigend, grimmig, imminent, luguber, onheilspellend, sinister, vervaarlijk
bars (bn) :
bruusk, grimmig, iezegrimmig, nors, onguur, onvriendelijk, ruw, streng, stuurs
vreselijk (bn) :
angstaanjagend, angstwekkend, grimmig, monsterachtig
vinnig (bn) :
bits, grimmig, kortaf, nijdassig, scherp, venijnig
sardonisch (bn) :
boosaardig, demonisch, grimmig, spottend
verbitterd (bn) :
fel, grimmig, heftig, keihard, verbeten
zwart (bn) :
dreigend, grimmig, streng
verbeten (bn) :
grimmig, vertrokken

woordverbanden van ‘grimmig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

grimmig
aardig, attent, hoffelijk, mild, vriendelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0026 c