attent

als woordenboektrefwoord:

attent:
bn. (-er, -st), oplettend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

attent (bn) :
waakzaam, geconcentreerd, nauwlettend, oplettend, aandachtig, opmerkzaam, alert
attent (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, vriendelijk, hoffelijk, belangstellend, behulpzaam

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
voorkomend, prettig, zacht, vrolijk, aangenaam, aardig, ongedwongen, goedaardig, beleefd, genadig, vriendschappelijk, beschaafd, welwillend, welgemeend, innemend, goedhartig, beminnelijk, lief, lieftallig, behulpzaam, hartelijk, gemoedelijk, attent, vaderlijk, genegen, bereidwillig, amicaal, inschikkelijk, toeschietelijk, minnelijk, goedgunstig, goedig, toegenegen, aimabel, herderlijk, lankmoedig, goelijk
hoffelijk (bn) :
voorkomend, hulpvaardig, heus, beleefd, beschaafd, behulpzaam, attent, ridderlijk, edelmoedig, galant, complimenteus, fair, wellevend, urbaan, hoofs, heuselijk
voorkomend (bn) :
hulpvaardig, charmant, beleefd, vriendelijk, hoffelijk, behulpzaam, attent, dienstvaardig, gedienstig, minzaam, inschikkelijk, tegemoetkomend
gefocust (bn) :
waakzaam, geconcentreerd, verdiept, gericht, aandachtig, doelgericht, attent, toegelegd
geconcentreerd (bn) :
nauwlettend, intens, oplettend, verdiept, nauw, aandachtig, attent, ingespannen
waakzaam (bn) :
oplettend, opmerkzaam, op zijn hoede, attent, wakend, alert, waaks, vigilant
alert (bn) :
waakzaam, wakker, nauwlettend, oplettend, aandachtig, opmerkzaam, attent
aandachtig (bn) :
geconcentreerd, oplettend, belangstellend, opmerkzaam, attent
kien (bn) :
gespitst, attent

woordverbanden van ‘attent’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

attent
bars, bits, bot, bruusk, dreigend, grimmig, nors, onattent, onheilspellend, sinister, stug

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c