attent

als woordenboektrefwoord:

attent:
bn. (-er, -st), oplettend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

attent (bn) :
aandachtig, alert, geconcentreerd, nauwlettend, oplettend, opmerkzaam, waakzaam
attent (bn) :
behulpzaam, belangstellend, hoffelijk, hulpvaardig, voorkomend, vriendelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
aangenaam, aardig, amicaal, aimabel, attent, behulpzaam, beleefd, beminnelijk, bereidwillig, beschaafd, gemoedelijk, genadig, genegen, goedaardig, goedgunstig, goedhartig, goedig, goelijk, hartelijk, herderlijk, innemend, inschikkelijk, lankmoedig, lief, lieftallig, minnelijk, ongedwongen, prettig, toegenegen, toeschietelijk, vaderlijk, voorkomend, vriendschappelijk, vrolijk, welgemeend, welwillend, zacht
hoffelijk (bn) :
attent, behulpzaam, beleefd, beschaafd, complimenteus, edelmoedig, fair, galant, heus, heuselijk, hoofs, hulpvaardig, ridderlijk, urbaan, voorkomend, wellevend
voorkomend (bn) :
attent, behulpzaam, beleefd, charmant, dienstvaardig, gedienstig, hoffelijk, hulpvaardig, inschikkelijk, minzaam, tegemoetkomend, vriendelijk
gefocust (bn) :
aandachtig, attent, doelgericht, geconcentreerd, gericht, toegelegd, verdiept, waakzaam
geconcentreerd (bn) :
aandachtig, attent, ingespannen, intens, nauw, nauwlettend, oplettend, verdiept
waakzaam (bn) :
alert, attent, op zijn hoede, oplettend, opmerkzaam, vigilant, waaks, wakend
alert (bn) :
aandachtig, attent, nauwlettend, oplettend, opmerkzaam, waakzaam, wakker
aandachtig (bn) :
attent, belangstellend, geconcentreerd, oplettend, opmerkzaam
kien (bn) :
attent, gespitst

woordverbanden van ‘attent’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

attent
bars, bits, bot, bruusk, dreigend, grimmig, nors, onattent, onheilspellend, sinister, stug

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c