welwillend

als woordenboektrefwoord:

welwillend:
bn. bw. (-er, -st), goedgunstig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

welwillend (bn) :
voorkomend, vriendelijk, mild, positief, goedgezind, welgezind, bereidwillig, inschikkelijk, clement, goedgunstig, toegenegen, tegemoetkomend, goedertieren, de kwaadste niet, benevolent

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
voorkomend, prettig, zacht, vrolijk, aangenaam, aardig, ongedwongen, goedaardig, beleefd, genadig, vriendschappelijk, beschaafd, welwillend, welgemeend, innemend, goedhartig, beminnelijk, lief, lieftallig, behulpzaam, hartelijk, gemoedelijk, attent, vaderlijk, genegen, bereidwillig, amicaal, inschikkelijk, toeschietelijk, minnelijk, goedgunstig, goedig, toegenegen, aimabel, herderlijk, lankmoedig, goelijk
innemend (bn) :
geschikt, aangenaam, sympathiek, charmant, aardig, vriendelijk, welwillend, beminnelijk, behaaglijk, plezierig, lieftallig, aantrekkelijk, bevallig, aanlokkelijk, gracieus, lieflijk, bekoorlijk, minzaam, hups
beleefd (bn) :
fatsoenlijk, voorkomend, behoorlijk, net, heus, netjes, correct, vriendelijk, beschaafd, hoffelijk, welwillend, galant, welopgevoed, civiel, wellevend, hups, welgemanierd, urbaan
mild (bn) :
zacht, zachtzinnig, grootmoedig, zachtaardig, genadig, vriendelijk, welwillend, goedhartig, edelmoedig, toegeeflijk, groothartig, inschikkelijk, vergevensgezind
inschikkelijk (bn) :
geschikt, gemakkelijk, buigzaam, welwillend, toegevend, nederig, verdraagzaam, plooibaar, meegaand, coulant, toegeeflijk, gedienstig, handelbaar
zacht (bn) :
kalm, rustig, zachtaardig, goedaardig, vriendelijk, welwillend, mild, lief, toegevend, teder, lieflijk, minzaam, clement
beminnelijk (bn) :
sympathiek, aardig, vriendelijk, welwillend, innemend, lief, lieftallig, minzaam, goedgunstig, aimabel
menslievend (bn) :
grootmoedig, liefdadig, welwillend, humaan, humanitair, filantropisch, altruïstisch
goedertieren (bn) :
genadig, welwillend, zachtmoedig, barmhartig, clement, lankmoedig, vergevensgezind
humaan (bn) :
welwillend, menswaardig, menselijk, menslievend, medemenselijk
aardig (bn) :
vriendelijk, welwillend, innemend, beminnelijk, koket, fideel
goedgunstig (bn) :
welwillend, welgezind, minzaam, tegemoetkomend, benevolent
minzaam (bn) :
vriendelijk, welwillend, innemend, beminnelijk, gracieus
tegemoetkomend (bn) :
voorkomend, welwillend, coulant, toeschietelijk
menselijk (bn) :
zachtzinnig, welwillend, humaan, medemenselijk
positief (bn) :
gunstig, welwillend, opbouwend, bevestigend

woordverbanden van ‘welwillend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

welwillend
afwijzend, onwelwillend

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c