goedertieren

als woordenboektrefwoord:

goedertieren:
bn. bw. (-er, -st), barmhartig; welwillend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

goedertieren (bn) :
barmhartig, clement, genadig, lankmoedig, vergevensgezind, welwillend, zachtmoedig

als synoniem van een ander trefwoord:

welwillend (bn) :
benevolent, bereidwillig, clement, de kwaadste niet, goedertieren, goedgezind, goedgunstig, inschikkelijk, mild, positief, tegemoetkomend, toegenegen, voorkomend, vriendelijk, welgezind
lankmoedig (bn) :
barmhartig, edelmoedig, geduldig, goedertieren, indulgent, lijdzaam, toegevend, tolerant, verdraagzaam, verduldig
zachtmoedig (bn) :
goedertieren, lankmoedig, ootmoedig, toegevend, vriendelijk, zachtaardig, zachtzinnig
barmhartig (bn) :
deelnemend, genadig, goedertieren, mededogend, medelijdend, meedogend
genadig (bn) :
barmhartig, goedertieren, goedgunstig, vriendelijk

woordverbanden van ‘goedertieren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c