barmhartig

als woordenboektrefwoord:

barmhartig:
bn. bw. (-er, -st), medelijdend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

barmhartig (bn) :
deelnemend, genadig, goedertieren, mededogend, medelijdend, meedogend

als synoniem van een ander trefwoord:

lankmoedig (bn) :
barmhartig, edelmoedig, geduldig, goedertieren, indulgent, lijdzaam, toegevend, tolerant, verdraagzaam, verduldig
liefdadig (bn) :
barmhartig, caritatief, charitatief, filantropisch, menslievend, offervaardig, weldadig, weldoend
goedertieren (bn) :
barmhartig, clement, genadig, lankmoedig, vergevensgezind, welwillend, zachtmoedig
genadig (bn) :
barmhartig, goedertieren, goedgunstig, vriendelijk

woordverbanden van ‘barmhartig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het eerste woord zegt meer dan de andere. Het drukt niet alleen uit, dat men door het lijden van anderen wordt aangedaan, maar sluit ook de bereidvaardigheid in om het lijden te verzachten. De barmhartige Samaritaan. Deelnemend onderstelt belangstelling in hetgeen anderen wedervaart, onverschillig of dit iets aangenaams of onaangenaams is. Mededoogend en nog sterker medelijdend geven altijd eene deelnemende belangstelling te kennen in het leed van anderen; deze woorden sluiten echter geen handelen in, zooals barmhartig.

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922):

Gevoel hebbende voor het leed van anderen.

Barmhartig is het edelst. Het wijst niet alleen aan. dat men met het lijden van anderen begaan is, maar dat men ook bereid is, dat leed te verzachten.

Deelnemend is men, wanneer men deel neemt in het leed van anderen, d. w. z. het leed gedeeltelijk ook tot het onze maakt; wij gevoelen dus hetzelfde verdriet. (Soms beteekent het ook: deelnemen in het geluk van anderen.)

Medelijdend is men, wanneer wij het leed van anderen mede-lijden, meegevoelen, zoodat wij begaan zijn met hun ongelukkig lot en wij hem dus beklagen willen. Dit gevoel behoeft ons evenwel niet te brengen tot het verleenen van hulp, gelijk de barmhartige doet.

Mededoogend is hetzelfde als medelijdend (doogen = lijden), maar wordt alleen in deftigen stijl gebruikt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 205:

barmhartig, mededogend

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 206:

genadig, barmhartig

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 18:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

barmhartig
onbarmhartig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c