hartelijk

als woordenboektrefwoord:

hartelijk:
bn. bw. (-er, -st), oprecht; welgemeend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hartelijk (bn) :
gastvrij, oprecht, sympathiek, warm, diep, vriendschappelijk, vriendelijk, welgemeend, gezellig, gul, innig, joviaal, amicaal, warmhartig, cordiaal
hartelijk (bn) :
hartig
hartelijk (bw) :
van harte

als synoniem van een ander trefwoord:

vriendelijk (bn) :
voorkomend, prettig, zacht, vrolijk, aangenaam, aardig, ongedwongen, goedaardig, beleefd, genadig, vriendschappelijk, beschaafd, welwillend, welgemeend, innemend, goedhartig, beminnelijk, lief, lieftallig, behulpzaam, hartelijk, gemoedelijk, attent, vaderlijk, genegen, bereidwillig, amicaal, inschikkelijk, toeschietelijk, minnelijk, goedgunstig, goedig, toegenegen, aimabel, herderlijk, lankmoedig, goelijk
oprecht (bn) :
open, eerlijk, rondborstig, openhartig, welgemeend, serieus, loyaal, vierkant, hartelijk, ronduit, rechtuit, gemeend, innig, eerzaam, hartgrondig, rechtschapen, ruiterlijk, waarheidlievend, ongeveinsd
lief (bn) :
zoet, zorgzaam, snoezig, goed, charmant, aardig, schattig, vriendelijk, beminnelijk, behulpzaam, hartelijk, bevallig, aanhalig, snoeperig, beelderig, snoepig, doddig, honnig
gezellig (bn) :
prettig, spraakzaam, gemakkelijk, aangenaam, onderhoudend, plezierig, hartelijk, gemoedelijk, geanimeerd, genoeglijk, plezant, fideel, sociabel
joviaal (bn) :
opgewekt, opgeruimd, vrolijk, rondborstig, vriendschappelijk, openhartig, hartelijk, gul, lustig, gulhartig
amicaal (bn) :
vriendschappelijk, hartelijk, joviaal, gemeenzaam, kameraadschappelijk
teder (bn) :
hartelijk, liefdevol, innig, toegenegen, liefhebbend
teer (bn) :
hartelijk, liefdevol, innig, toegenegen, liefhebbend
warm (bn) :
welgemeend, hartelijk, innig, warmhartig
kameraadschappelijk (bn) :
vriendschappelijk, hartelijk, joviaal
liefdevol (bn) :
hartelijk, toegenegen, liefhebbend

woordverbanden van ‘hartelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

hartelijk, innig

Beide woorden drukken het tegenovergestelde uit van voorgewend, geveinsd, gehuicheld, valsch; maar innig heeft het bijdenkbeeld van warmte, vuur, hartstocht, en zegt dus meer dan hartelijk. Eene hartelijke ontvangst. Een innig gebed. Innige liefde. Innige godsvrucht.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 237:

hartelijk, innig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hartelijk
hatelijk, onhartelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0039 c