Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


ronduit

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ronduit (bw):
botweg, boudweg, eerlijk, gewoonweg, gladweg, guluit, ijskoud, onbewimpeld, ongeveinsd, onverbloemd, open, openhartig, openlijk, platuit, platweg, rechtuit, resoluut, rondweg, stoutweg, vierkant, volmondig
ronduit (bw):
duidelijk, eenvoudigweg, kortweg, volstrekt

als synoniem van een ander trefwoord:

oprecht (bn) :
eerlijk, eerzaam, gemeend, hartelijk, hartgrondig, innig, loyaal, ongeveinsd, open, openhartig, rechtschapen, rechtuit, rondborstig, ronduit, ruiterlijk, serieus, vierkant, waarheidlievend, welgemeend
eerlijk (bn) :
eenvoudig, frank, frank en vrij, onbedekt, ongeveinsd, onomwonden, onverbloemd, onverholen, openlijk, rechtuit, ronduit, ruiterlijk, volmondig, vrijmoedig, zuiver
openhartig (bn) :
gulhartig, joviaal, mededeelzaam, ongekunsteld, ongeveinsd, open, oprecht, rechtuit, rond, rondborstig, ronduit, spraakzaam, straight, vrank, vrijgevig, vrijmoedig
resoluut (bn) :
beslist, doortastend, ferm, gedecideerd, kordaat, onvermurwbaar, openhartig, ronduit, vastberaden, vastbesloten, zelfverzekerd
open (bn) :
apert, eerlijk, extravert, genaakbaar, openhartig, openlijk, oprecht, ronduit
ongeveinsd (bn) :
eerlijk, openhartig, oprecht, ronduit, waar
ridderlijk (bn) :
openlijk, ronduit, ruiterlijk
gewoonweg (bw) :
bepaald, compleet, domweg, doodeenvoudig, eenvoudigweg, gewoon, gewoonweg, gladweg, ronduit, simpelweg, slechtweg, uitgesproken, vlakweg, werkelijk
openlijk (bw) :
hardop, in het openbaar, onbedekt, onomwonden, onverholen, open, openbaar, ostensibel, publiekelijk, ronduit, uitgesproken, zichtbaar
boudweg (bw) :
duidelijk, eenvoudigweg, eerlijk, kortaf, kortweg, ongeveinsd, onverbloemd, open, openhartig, openlijk, ronduit
gladweg (bw) :
botweg, domweg, geheel, gewoonweg, gladuit, kortweg, ronduit, totaal, volstrekt, zo maar
eenvoudigweg (bw) :
domweg, eenvoudig, eenvoudiglijk, gewoonweg, ronduit, simpelweg, slechtweg, zomaar
eenvoudig (bw) :
beslist, domweg, eenvoudigweg, gewoonweg, ronduit, simpelweg, zomaar, zonder meer
rechtuit (bw) :
clean, duidelijk, eerlijk, grofweg, openhartig, oprecht, rechtstreeks, ronduit
gewoon (bw) :
eenvoudigweg, gewoonweg, ronduit, simpelweg, volstrekt, zonder meer
onverholen (bw) :
botweg, onbewimpeld, onomwonden, onverbloemd, openlijk, ronduit
simpelweg (bw) :
eenvoudig, eenvoudigweg, gewoon, gewoonweg, ronduit, simpel
duidelijk (bw) :
op niet mis te verstane wijze, ronduit, zienderogen
simpel (bw) :
eenvoudigweg, gewoon, gewoonweg, ronduit, simpelweg
vierkant (bw) :
botweg, direct, duidelijk, oprecht, pardoes, ronduit
kortweg (bw) :
gladweg, kortaf, plataf, ronduit, vlakaf, vlakuit
ijskoud (bw) :
ronduit, vrijmoedig
openhartig (bw) :
ronduit, vrijuit
plat (bw) :
ronduit

woordverbanden van ‘ronduit’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
vrijuit, ronduit

VRIJUIT, RONDUIT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 307.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ronduit
geheim, stil

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
WNT (i) (ii) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0031 c