kordaat

als woordenboektrefwoord:

kordaat:
bn. bw. (...dater, -st), rond, oprecht ; flink.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kordaat (bn) :
dapper, doortastend, ferm, flink, kloek, stoer, struis, vastberaden, vastbesloten, wakker

als synoniem van een ander trefwoord:

wakker (bn) :
alert, bij de pinken, bijdehand, ferm, flink, glad, helder, kordaat, kwiek, levendig, pienter, pront, sterk, uitgeslapen, vief, vigilant, vinnig, vlug
vastberaden (bn) :
beslist, besluitvaardig, gedecideerd, kloekmoedig, kordaat, onvermurwbaar, resoluut, standvastig, vastbesloten, verbeten, weloverwogen
gedecideerd (bn) :
beslist, besluitvaardig, kordaat, onvermurwbaar, resoluut, vastberaden, vastbesloten, weloverwogen, wilskrachtig, zelfverzekerd
resoluut (bn) :
beslist, doortastend, ferm, gedecideerd, kordaat, onvermurwbaar, openhartig, ronduit, vastberaden, vastbesloten, zelfverzekerd
flink (bn) :
dapper, doortastend, energiek, ferm, geducht, kordaat, krachtig, manhaftig, moedig, standvastig, sterk, stoer
kranig (bn) :
dapper, energiek, ferm, flink, knap, kordaat, manhaftig, manmoedig, standvastig, sterk, stoer, taai
zelfzeker (bn) :
assertief, gedecideerd, kordaat, resoluut, wilskrachtig, zelfbewust, zelfverzekerd
vastbesloten (bn) :
beslist, gedecideerd, kordaat, onverbiddelijk, resoluut, standvastig, vastberaden
ferm (bn) :
behoorlijk, dapper, fiks, flink, fors, kloek, kordaat, moedig, robuust
kloek (bn) :
dapper, energiek, kordaat, krachtig, moedig, onversaagd, stoer
stoer (bn) :
ferm, flink, forsig, geblokt, kloek, koen, kordaat, robuust
struis (bn) :
flink, kernachtig, kordaat, pittig, stevig
stram (bn) :
kloek, kordaat

woordverbanden van ‘kordaat’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 350:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0046 c