geducht

als woordenboektrefwoord:

geducht:
bn. bw. (-er, -st), vreselijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geducht (bn) :
gevreesd, ontzagwekkend, vervaarlijk, ontzaglijk, schrikwekkend
geducht (bn) :
scherp, vinnig
geducht (bw) :
flink, behoorlijk, grondig, zeer, danig, terdege

als synoniem van een ander trefwoord:

grondig (bn) :
nauwkeurig, behoorlijk, diepgaand, nauwgezet, uitputtend, uitvoerig, indringend, degelijk, ingrijpend, radicaal, fundamenteel, gedegen, secuur, geducht, minutieus, primordiaal, rijpelijk
hevig (bn) :
hard, zwaar, straf, sterk, intens, geweldig, scherp, fors, erg, heftig, razend, fel, ongenadig, gewelddadig, geducht, onstuimig, vinnig, virulent
kolossaal (bn) :
flink, buitengewoon, machtig, verbazend, fantastisch, royaal, groots, geweldig, indrukwekkend, donders, geducht, verduiveld, ontzaglijk
ontzaglijk (bn) :
verschrikkelijk, uitgestrekt, verbazend, groots, geweldig, groot, enorm, vreselijk, formidabel, onmetelijk, geducht, kolossaal, immens
flink (bn) :
stoer, standvastig, moedig, sterk, energiek, krachtig, dapper, doortastend, geducht, kordaat, ferm, manhaftig
erg (bn) :
gevreesd, afschrikwekkend, geducht, schrikwekkend, schrikverwekkend, schrikaanjagend, angstwekkend
schromelijk (bn) :
verschrikkelijk, ernstig, geweldig, afschuwelijk, erg, ergerlijk, geducht, schabouwelijk
duchtig (bn) :
stevig, flink, behoorlijk, zeer, krachtig, onbarmhartig, geducht, fiks, danig, terdege
formidabel (bn) :
verbazingwekkend, reusachtig, fantastisch, groots, geweldig, geducht, ontzaglijk
geweldig (bn) :
flink, hevig, zwaar, sterk, krachtig, heftig, geducht, onstuimig, vervaarlijk
vinnig (bn) :
hard, gemeen, hevig, streng, intens, scherp, bitter, fel, snijdend, geducht
berucht (bn) :
gevreesd, geducht, notoir, veelbesproken
ontzettend (bn) :
zeer, geducht, in hoge mate
vreselijk (bw) :
buitengewoon, zeer, uiterst, geweldig, erg, ontzettend, verdomd, uitermate, geducht, ontstellend, onbeschrijflijk, ontzaglijk, nameloos
danig (bw) :
flink, buitengewoon, behoorlijk, nogal, zeer, enorm, erg, ontzettend, geducht, terdege, duchtig

woordverbanden van ‘geducht’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 202:

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0051 c