machtig

als woordenboektrefwoord:

machtig:
bn. bw. (-er, -st), krachtig ; groot; moeilijk te verteren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

machtig (bn):
briljant, enorm, fantastisch, fijn, geweldig, heerlijk, imposant, indrukwekkend, kolossaal, reusachtig
machtig (bn):
beheersend, invloedrijk, potent, puissant, veelvermogend, vermogend
machtig (bn):
moeilijk, voedzaam, zwaar
machtig (bn):
krachtig, luid, sterk
machtig (bw):
buitengewoon, zeer

als synoniem van een ander trefwoord:

geweldig (bn) :
buitengewoon, daverend, denderend, eindeloos, enorm, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, kolossaal, machtig, magnifiek, mieters, prachtig, razend, reusachtig, reuze, sensationeel, subliem, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk
indrukwekkend (bn) :
aangrijpend, groots, imponerend, imposant, impressief, machtig, majestatisch, majestueus, massaal, monumentaal, ontroerend, ontzaglijk, ontzagwekkend, overweldigend, prestigieus, respectabel, statig, trots
uniek (bn) :
buitengewoon, eindeloos, enorm, fameus, fantastisch, formidabel, kolossaal, machtig, mieters, ongekend, onvergelijkelijk, prachtig, reusachtig, reuze, sensationeel, uitzonderlijk
kolossaal (bn) :
buitengewoon, donders, fantastisch, flink, geducht, geweldig, groots, indrukwekkend, machtig, ontzaglijk, royaal, verbazend, verduiveld
krachtig (bn) :
doortastend, energiek, flink, fors, gespierd, hard, impressief, kloek, kras, levendig, machtig, manmoedig, potig, robuust, sterk, straf
groot (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, goed, groots, intens, kapitaal, machtig, uitstekend, voortreffelijk
invloedrijk (bn) :
gezaghebbend, machtig, prestigieus, toonaangevend, veelvermogend, vermogend
sterk (bn) :
flink, forsig, gespierd, krachtig, machtig, pezig, potig, robuust
vermogend (bn) :
invloedrijk, machtig, potent
trots (bn) :
indrukwekkend, machtig
zwaar (zn) :
machtig, voedzaam

woordverbanden van ‘machtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
machtig, vermogend, sterk, krachtig

MAGTIG, VERMOGEND, STERK, KRACHTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 392.

in hedendaagse spelling:
onvermogen, onmacht, machteloos, macht, machtig, machtigen, volmachtigen, machtbetoon, machtspreuk

ONVERMOGEN, ONMAGT, MAGTELOOS, MAGT, MAGTIG, MAGTIGEN, VOLMAGTIGEN, MAGTBETOON, MAGTSPREUK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 32.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

machtig
hulpeloos, machteloos, nietig, onmachtig
zie ook:
machtig worden, machtig zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.0027 c