machtig

als woordenboektrefwoord:

machtig:
bn. bw. (-er, -st), krachtig ; groot; moeilijk te verteren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

machtig (bn):
briljant, enorm, fantastisch, fijn, geweldig, heerlijk, imposant, indrukwekkend, kolossaal, reusachtig
machtig (bn):
beheersend, invloedrijk, potent, puissant, veelvermogend, vermogend
machtig (bn):
moeilijk, voedzaam, zwaar
machtig (bn):
krachtig, luid, sterk
machtig (bw):
buitengewoon, zeer

als synoniem van een ander trefwoord:

geweldig (bn) :
buitengewoon, daverend, denderend, eindeloos, enorm, excellent, fameus, fantastisch, formidabel, gruwelijk, kolossaal, machtig, magnifiek, mieters, prachtig, razend, reusachtig, reuze, sensationeel, subliem, verdraaid, verduiveld, verschrikkelijk
indrukwekkend (bn) :
aangrijpend, groots, imponerend, imposant, impressief, machtig, majestatisch, majestueus, massaal, monumentaal, ontroerend, ontzaglijk, ontzagwekkend, overweldigend, prestigieus, respectabel, statig, trots
uniek (bn) :
buitengewoon, eindeloos, enorm, fameus, fantastisch, formidabel, kolossaal, machtig, mieters, ongekend, onvergelijkelijk, prachtig, reusachtig, reuze, sensationeel, uitzonderlijk
kolossaal (bn) :
buitengewoon, donders, fantastisch, flink, geducht, geweldig, groots, indrukwekkend, machtig, ontzaglijk, royaal, verbazend, verduiveld
krachtig (bn) :
doortastend, energiek, flink, fors, gespierd, hard, impressief, kloek, kras, levendig, machtig, manmoedig, potig, robuust, sterk, straf
groot (bn) :
aanzienlijk, belangrijk, goed, groots, intens, kapitaal, machtig, uitstekend, voortreffelijk
invloedrijk (bn) :
gezaghebbend, machtig, prestigieus, toonaangevend, veelvermogend, vermogend
sterk (bn) :
flink, forsig, gespierd, krachtig, machtig, pezig, potig, robuust
vermogend (bn) :
invloedrijk, machtig, potent
trots (bn) :
indrukwekkend, machtig
zwaar (zn) :
machtig, voedzaam

woordverbanden van ‘machtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
machtig, vermogend, sterk, krachtig

MAGTIG, VERMOGEND, STERK, KRACHTIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 392.

in hedendaagse spelling:
onvermogen, onmacht, machteloos, macht, machtig, machtigen, volmachtigen, machtbetoon, machtspreuk

ONVERMOGEN, ONMAGT, MAGTELOOS, MAGT, MAGTIG, MAGTIGEN, VOLMAGTIGEN, MAGTBETOON, MAGTSPREUK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 32.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

machtig
hulpeloos, machteloos, nietig, onmachtig

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c