moeilijk

als woordenboektrefwoord:

moeilijk:
bn. bw. (-er, -st), afmattend, hinderlijk. Ook Moeielijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

moeilijk (bn) :
benard, beroerd, difficiel, heavy, laborieus, moeizaam, ongemakkelijk, zwaar
moeilijk (bn) :
hachelijk, lastig, netelig, onhandelbaar, penibel, vervelend
moeilijk (bn) :
ernstig, ingewikkeld, penibel, problematisch
moeilijk (bn) :
afmattend, bewerkelijk, pijnlijk
moeilijk (bn) :
bezwaarlijk
moeilijk (bw) :
nauwelijks, ternauwernood

als synoniem van een ander trefwoord:

beroerd (bn) :
afgrijselijk, akelig, armzalig, bar, bedenkelijk, belabberd, besodemieterd, droevig, ellendig, erbarmelijk, flauw, hopeloos, jammerlijk, klote, kut, kwakkelig, miserabel, moeilijk, naar, onaangenaam, rot, slap, slecht, vervelend, vervloekt
lastig (bn) :
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
hachelijk (bn) :
benard, benauwend, dreigend, gevaarlijk, gevaarvol, gewaagd, kritiek, moeilijk, netelig, onzeker, penibel, periculeus, precair, veeg, verraderlijk, zorgwekkend
kommerlijk (bn) :
armoedig, armzalig, beklagenswaardig, beroerd, deerniswekkend, droevig, ellendig, gekweld, jammerlijk, moeilijk, noodlijdend, treurig, zorgelijk
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
benard (bn) :
benauwend, delicaat, hachelijk, hinderlijk, moeilijk, netelig, onaangenaam, zorgwekkend
zwaar (bn) :
bitter, drukkend, hachelijk, lastig, moeilijk, moeizaam, onverteerbaar, pijnlijk
moeizaam (bn) :
lastig, moeilijk, slafelijk, stroef, traagzaam, uitputtend, vermoeiend, zwaar
zuur (bn) :
bezwaarlijk, moeilijk, naar, onaangenaam, verdrietig, zwaar
ingewikkeld (bn) :
complex, gecompliceerd, lastig, moeilijk, netelig, serieus
kwalijk (bn) :
bedenkelijk, bezwaarlijk, erg, kwaad, mis, moeilijk, slecht
heidens (bn) :
enorm, moeilijk, ongelooflijk, slecht, verschrikkelijk
delicaat (bn) :
hachelijk, heikel, lastig, moeilijk, netelig, precair
complex (bn) :
gecompliceerd, ingewikkeld, moeilijk, samengesteld
bezwaarlijk (bn) :
bedenkelijk, kwalijk, lastig, moeilijk, penibel
veeleisend (bn) :
kieskeurig, kritisch, lastig, moeilijk, streng
pijnlijk (bn) :
afmattend, bewerkelijk, met moeite, moeilijk
kieskeurig (bn) :
kies, moeilijk, selectief, veeleisend
geleerd (bn) :
ingewikkeld, moeilijk, zwaar
boos (bn) :
hachelijk, lastig, moeilijk
serieus (bn) :
erg, ingewikkeld, moeilijk
vermoeiend (bn) :
lastig, moeilijk, moeizaam
machtig (bn) :
moeilijk, voedzaam, zwaar
gecompliceerd (bn) :
ingewikkeld, moeilijk
hard (bn) :
moeilijk, naar, somber
slecht (bw) :
moeilijk, nauwelijks

woordverbanden van ‘moeilijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 478:

netelig, moeilijk

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

moeilijk
gemakkelijk, makkelijk, simpel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c