geleerd

als woordenboektrefwoord:

geleerd:
bn. (-er, -st), bekwaam, kundig, ervaren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geleerd (bn):
belezen, erudiet, gestudeerd, knap, kundig, ontwikkeld
geleerd (bn):
ingewikkeld, moeilijk, zwaar
geleerd (bn):
wetenschappelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

intelligent (bn) :
bevattelijk, bijdehand, geleerd, ingenieus, knap, pienter, scherpzinnig, schrander, slim, vernuftig, verstandig, vindingrijk, vlug, wijs
wijs (bn) :
geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig
knap (bn) :
begaafd, briljant, clever, geleerd, intelligent, slim
erudiet (bn) :
geleerd, ontwikkeld
kundig (bn) :
geleerd

woordverbanden van ‘geleerd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
doorwrocht, geleerd

Doorwrocht — geleerd. Doorwrocht wil zeggen in alle onder deelen uitmuntend bewerkt en bestudeerd; geleerd de vrucht van veel kennis en studie bevattend. Van een werk, eene verhandeling, eene rede gebezigd zegt doorwrocht meer dan geleerd. Het wijst niet alleen op een rijken inhoud, maar ook op een meesterlijken vorm. Eene doorwrochte verhandeling.

in hedendaagse spelling:
geleerd, kundig, wetenschappelijk

Geleerd — kundig — wetenschappelijk. Wie zich door onderricht en studie bekwaamd heeft voor de beoefening van een vak van wetenschap noemt men geleerd, als men meer bepaald het oog heeft op de uitgebreide studie, waarmede hij zich bezighoudt; let men meer op zijne ervaring en kennis dan noemt men hem kundig. Wetenschappelijk gebruikt men meer, als men de kennis en het vermogen om op het gebied der wetenschap te arbeiden, op den voorgrond stelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
geleerd, wijs, verstandig

GELEERD, WIJS, VERSTANDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 202.

in hedendaagse spelling:
kunstig, kundig, geleerd

KUNSTIG, KUNDIG, GELEERD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 349.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geleerd
ongeletterd
zie ook:
geleerd hebben, leren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.239.156.

debug info: 0.0022 c