geleerd

als woordenboektrefwoord:

geleerd:
bn. (-er, -st), bekwaam, kundig, ervaren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geleerd (bn):
belezen, erudiet, gestudeerd, knap, kundig, ontwikkeld
geleerd (bn):
ingewikkeld, moeilijk, zwaar
geleerd (bn):
wetenschappelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

intelligent (bn) :
bevattelijk, bijdehand, geleerd, ingenieus, knap, pienter, scherpzinnig, schrander, slim, vernuftig, verstandig, vindingrijk, vlug, wijs
wijs (bn) :
geleerd, intelligent, knap, prudent, verstandig, vroed, zinnig
knap (bn) :
begaafd, briljant, clever, geleerd, intelligent, slim
erudiet (bn) :
geleerd, ontwikkeld
kundig (bn) :
geleerd

woordverbanden van ‘geleerd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
doorwrocht, geleerd

Doorwrocht — geleerd. Doorwrocht wil zeggen in alle onder deelen uitmuntend bewerkt en bestudeerd; geleerd de vrucht van veel kennis en studie bevattend. Van een werk, eene verhandeling, eene rede gebezigd zegt doorwrocht meer dan geleerd. Het wijst niet alleen op een rijken inhoud, maar ook op een meesterlijken vorm. Eene doorwrochte verhandeling.

in hedendaagse spelling:
geleerd, kundig, wetenschappelijk

Geleerd — kundig — wetenschappelijk. Wie zich door onderricht en studie bekwaamd heeft voor de beoefening van een vak van wetenschap noemt men geleerd, als men meer bepaald het oog heeft op de uitgebreide studie, waarmede hij zich bezighoudt; let men meer op zijne ervaring en kennis dan noemt men hem kundig. Wetenschappelijk gebruikt men meer, als men de kennis en het vermogen om op het gebied der wetenschap te arbeiden, op den voorgrond stelt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
geleerd, wijs, verstandig

GELEERD, WIJS, VERSTANDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 202.

in hedendaagse spelling:
kunstig, kundig, geleerd

KUNSTIG, KUNDIG, GELEERD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 349.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geleerd
ongeletterd

woorden met een verwante vorm:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c