geleerd

als woordenboektrefwoord:

geleerd:
bn. (-er, -st), bekwaam, kundig, ervaren.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

geleerd (bn) :
ontwikkeld, knap, kundig, belezen, erudiet, gestudeerd
geleerd (bn) :
zwaar, ingewikkeld, moeilijk
geleerd (bn) :
wetenschappelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

intelligent (bn) :
vlug, verstandig, geleerd, scherpzinnig, ingenieus, knap, vindingrijk, slim, wijs, bijdehand, pienter, bevattelijk, vernuftig, schrander
wijs (bn) :
verstandig, geleerd, intelligent, zinnig, knap, prudent, vroed
knap (bn) :
begaafd, geleerd, intelligent, slim, briljant, clever
erudiet (bn) :
ontwikkeld, geleerd
kundig (bn) :
geleerd

woordverbanden van ‘geleerd’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

doorwrocht, geleerd

Doorwrocht wil zeggen in alle onder deelen uitmuntend bewerkt en bestudeerd; geleerd de vrucht van veel kennis en studie bevattend. Van een werk, eene verhandeling, eene rede gebezigd zegt doorwrocht meer dan geleerd. Het wijst niet alleen op een rijken inhoud, maar ook op een meesterlijken vorm. Eene doorwrochte verhandeling.

Wie zich door onderricht en studie bekwaamd heeft voor de beoefening van een vak van wetenschap noemt men geleerd, als men meer bepaald het oog heeft op de uitgebreide studie, waarmede hij zich bezighoudt; let men meer op zijne ervaring en kennis dan noemt men hem kundig. Wetenschappelijk gebruikt men meer, als men de kennis en het vermogen om op het gebied der wetenschap te arbeiden, op den voorgrond stelt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 202:

geleerd, wijs, verstandig

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 349:

kunstig, kundig, geleerd

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

geleerd
ongeletterd

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c