ingewikkeld

als woordenboektrefwoord:

ingewikkeld:
bn. (-er, -st), verward; lastig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ingewikkeld (bn) :
complex, gecompliceerd, lastig, moeilijk, netelig, serieus
ingewikkeld (bn) :
sophisticated

als synoniem van een ander trefwoord:

verward (bn) :
chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
raadselachtig (bn) :
delfisch, duister, enigmatisch, geheimzinnig, hiëroglifisch, ingewikkeld, mysterieus, mystiek, onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk, onverklaarbaar, sfinxachtig, sibillijns, vreemd, wonderlijk
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
sophisticated (bn) :
gekunsteld, gesofisticeerd, gesofistikeerd, gezocht, ingewikkeld
complex (bn) :
gecompliceerd, ingewikkeld, moeilijk, samengesteld
samengesteld (bn) :
complex, gecompliceerd, ingewikkeld, meervoudig
moeilijk (bn) :
ernstig, ingewikkeld, penibel, problematisch
warrig (bn) :
chaotisch, ingewikkeld, onduidelijk, verward
geleerd (bn) :
ingewikkeld, moeilijk, zwaar
serieus (bn) :
erg, ingewikkeld, moeilijk
gecompliceerd (bn) :
ingewikkeld, moeilijk

woordverbanden van ‘ingewikkeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ingewikkeld
eenvoudig, gemakkelijk, makkelijk, simpel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c