lastig

als woordenboektrefwoord:

lastig:
bn. bw. (-er, -st), hinderend ; vermoeiend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lastig (bn):
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
lastig (bn):
dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig
lastig (bn):
druk, zwaar

als synoniem van een ander trefwoord:

onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
dwars (bn) :
balsturig, eigengereid, eigenwijs, eigenzinnig, in de contramine, koppig, lastig, onhandelbaar, stijfkoppig, stug, tegendraads, tegenstrevend, weerbarstig
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
irritant (bn) :
ergerend, ergerlijk, ergerniswekkend, hinderlijk, irriterend, lastig, prikkelend, tergend, vervelend
hinderlijk (bn) :
ergerlijk, irritant, irriterend, lastig, ongemakkelijk, storend, stotend, vervelend
zwaar (bn) :
bitter, drukkend, hachelijk, lastig, moeilijk, moeizaam, onverteerbaar, pijnlijk
moeizaam (bn) :
lastig, moeilijk, slafelijk, stroef, traagzaam, uitputtend, vermoeiend, zwaar
opdringerig (bn) :
hinderlijk, irritant, lastig, onbescheiden, onwelkom, schreeuwerig, storend
vervelend (bn) :
beroerd, klote, lam, lastig, naar, onaangenaam, onprettig, zakkerig
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, netelig, onaangenaam, penibel, precair, wrang
moeilijk (bn) :
hachelijk, lastig, netelig, onhandelbaar, penibel, vervelend
ingewikkeld (bn) :
complex, gecompliceerd, lastig, moeilijk, netelig, serieus
lelijk (bn) :
akelig, behoorlijk, erg, flink, hinderlijk, lastig, stevig
delicaat (bn) :
hachelijk, heikel, lastig, moeilijk, netelig, precair
bezwaarlijk (bn) :
bedenkelijk, kwalijk, lastig, moeilijk, penibel
veeleisend (bn) :
kieskeurig, kritisch, lastig, moeilijk, streng
afstotend (bn) :
lastig, ontmoedigend, stroef, weerbarstig
verraderlijk (bn) :
bedrieglijk, hachelijk, lastig, tricky
gevaarlijk (bn) :
lastig, netelig, onzeker, precair
boos (bn) :
hachelijk, lastig, moeilijk
vermoeiend (bn) :
lastig, moeilijk, moeizaam
hinderlijk (bn) :
belemmerend, lastig
ongemakkelijk (bn) :
dwars, lastig

woordverbanden van ‘lastig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
hinderlijk, lastig, onaangenaam

Hinderlijk — lastig — onaangenaam. Deze woorden worden gezegd van alles, wat hinder veroorzaakt. Hinderlijk is meer datgene, wat ons belemmert in de bereiking van ons doel of de vervulling onzer wenschen: dat gepraat onder de muziek is zeer hinderlijk. Lastig, eigenlijk wat zwaar drukt, wordt gebezigd van alles, wat ons moeite, verdriet of kwelling veroorzaakt: een lastige jongen; een lastig humeur; 't iemand, lastig maken. Onaangenaam is, wat onze zinnen of ons gemoed pijnlijk aandoet of ontstemt. Zie Onaangenaam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lastig
aangenaam, fijn, gemakkelijk, goed, leuk, lustig, makkelijk, plezierig, prettig, simpel
zie ook:
lastig vallen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.239.167.74.

debug info: 0.0022 c