lastig

als woordenboektrefwoord:

lastig:
bn. bw. (-er, -st), hinderend ; vermoeiend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lastig (bn) :
storend, ongelegen, moeizaam, lam, hinderlijk, boos, onaangenaam, gevaarlijk, moeilijk, verstoord, vervelend, veeleisend, delicaat, gênant, netelig, bezwarend, heavy, penibel, difficiel, ongemakkelijk, ongerieflijk, zeurig, gemelijk
lastig (bn) :
dwars, kieskeurig, vermoeiend, plagerig, kribbig, weerspannig, klierig, wrevelig
lastig (bn) :
druk, zwaar

als synoniem van een ander trefwoord:

onaangenaam (bn) :
rot, beroerd, lastig, smerig, naar, akelig, verdrietig, pijnlijk, ergerlijk, vervelend, ongezellig, onplezierig, onprettig, onbehaaglijk, naargeestig, benard, onverkwikkelijk, verdrietelijk, rotterig, ongevallig
dwars (bn) :
koppig, eigenwijs, lastig, eigenzinnig, onhandelbaar, tegendraads, stug, weerbarstig, stijfkoppig, eigengereid, tegenstrevend, in de contramine, balsturig
ongemakkelijk (bn) :
onhandig, lastig, hinderlijk, problematisch, ingewikkeld, moeilijk, onpraktisch, nukkig, ongerieflijk, ongeriefelijk
irritant (bn) :
lastig, hinderlijk, prikkelend, ergerlijk, vervelend, tergend, irriterend, ergerniswekkend, ergerend
hinderlijk (bn) :
storend, lastig, irritant, ergerlijk, vervelend, stotend, irriterend, ongemakkelijk
zwaar (bn) :
moeizaam, lastig, drukkend, pijnlijk, moeilijk, bitter, hachelijk, onverteerbaar
moeizaam (bn) :
lastig, zwaar, vermoeiend, stroef, uitputtend, moeilijk, traagzaam, slafelijk
opdringerig (bn) :
storend, lastig, hinderlijk, irritant, onbescheiden, onwelkom, schreeuwerig
vervelend (bn) :
beroerd, lastig, lam, naar, onaangenaam, onprettig, klote, zakkerig
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, onaangenaam, wrang, netelig, precair, penibel
moeilijk (bn) :
lastig, vervelend, onhandelbaar, hachelijk, netelig, penibel
ingewikkeld (bn) :
lastig, gecompliceerd, serieus, moeilijk, complex, netelig
lelijk (bn) :
flink, stevig, behoorlijk, lastig, hinderlijk, akelig, erg
delicaat (bn) :
lastig, moeilijk, hachelijk, netelig, heikel, precair
bezwaarlijk (bn) :
lastig, bedenkelijk, kwalijk, moeilijk, penibel
veeleisend (bn) :
lastig, streng, kieskeurig, kritisch, moeilijk
afstotend (bn) :
lastig, stroef, weerbarstig, ontmoedigend
verraderlijk (bn) :
lastig, bedrieglijk, hachelijk, tricky
gevaarlijk (bn) :
lastig, onzeker, netelig, precair
boos (bn) :
lastig, moeilijk, hachelijk
vermoeiend (bn) :
moeizaam, lastig, moeilijk
hinderlijk (bn) :
lastig, belemmerend
ongemakkelijk (bn) :
lastig, dwars

woordverbanden van ‘lastig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden worden gezegd van alles, wat hinder veroorzaakt. Hinderlijk is meer datgene, wat ons belemmert in de bereiking van ons doel of de vervulling onzer wenschen: dat gepraat onder de muziek is zeer hinderlijk. Lastig, eigenlijk wat zwaar drukt, wordt gebezigd van alles, wat ons moeite, verdriet of kwelling veroorzaakt: een lastige jongen; een lastig humeur; 't iemand, lastig maken. Onaangenaam is, wat onze zinnen of ons gemoed pijnlijk aandoet of ontstemt. Zie onaangenaam.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lastig
aangenaam, fijn, gemakkelijk, goed, leuk, lustig, makkelijk, plezierig, prettig, simpel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0047 c