Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


lastig

als woordenboektrefwoord:

lastig:
bn. bw. (-er, -st), hinderend ; vermoeiend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lastig (bn):
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
lastig (bn):
dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig
lastig (bn):
druk, zwaar

als synoniem van een ander trefwoord:

onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
dwars (bn) :
balsturig, eigengereid, eigenwijs, eigenzinnig, in de contramine, koppig, lastig, onhandelbaar, stijfkoppig, stug, tegendraads, tegenstrevend, weerbarstig
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
irritant (bn) :
ergerend, ergerlijk, ergerniswekkend, hinderlijk, irriterend, lastig, prikkelend, tergend, vervelend
hinderlijk (bn) :
ergerlijk, irritant, irriterend, lastig, ongemakkelijk, storend, stotend, vervelend
zwaar (bn) :
bitter, drukkend, hachelijk, lastig, moeilijk, moeizaam, onverteerbaar, pijnlijk
moeizaam (bn) :
lastig, moeilijk, slafelijk, stroef, traagzaam, uitputtend, vermoeiend, zwaar
opdringerig (bn) :
hinderlijk, irritant, lastig, onbescheiden, onwelkom, schreeuwerig, storend
vervelend (bn) :
beroerd, klote, lam, lastig, naar, onaangenaam, onprettig, zakkerig
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, netelig, onaangenaam, penibel, precair, wrang
moeilijk (bn) :
hachelijk, lastig, netelig, onhandelbaar, penibel, vervelend
ingewikkeld (bn) :
complex, gecompliceerd, lastig, moeilijk, netelig, serieus
lelijk (bn) :
akelig, behoorlijk, erg, flink, hinderlijk, lastig, stevig
delicaat (bn) :
hachelijk, heikel, lastig, moeilijk, netelig, precair
bezwaarlijk (bn) :
bedenkelijk, kwalijk, lastig, moeilijk, penibel
veeleisend (bn) :
kieskeurig, kritisch, lastig, moeilijk, streng
afstotend (bn) :
lastig, ontmoedigend, stroef, weerbarstig
verraderlijk (bn) :
bedrieglijk, hachelijk, lastig, tricky
gevaarlijk (bn) :
lastig, netelig, onzeker, precair
boos (bn) :
hachelijk, lastig, moeilijk
vermoeiend (bn) :
lastig, moeilijk, moeizaam
hinderlijk (bn) :
belemmerend, lastig
ongemakkelijk (bn) :
dwars, lastig

woordverbanden van ‘lastig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
hinderlijk, lastig, onaangenaam

Hinderlijk — lastig — onaangenaam. Deze woorden worden gezegd van alles, wat hinder veroorzaakt. Hinderlijk is meer datgene, wat ons belemmert in de bereiking van ons doel of de vervulling onzer wenschen: dat gepraat onder de muziek is zeer hinderlijk. Lastig, eigenlijk wat zwaar drukt, wordt gebezigd van alles, wat ons moeite, verdriet of kwelling veroorzaakt: een lastige jongen; een lastig humeur; 't iemand, lastig maken. Onaangenaam is, wat onze zinnen of ons gemoed pijnlijk aandoet of ontstemt. Zie Onaangenaam.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lastig
aangenaam, fijn, gemakkelijk, goed, leuk, lustig, makkelijk, plezierig, prettig, simpel
zie ook:
lastig vallen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0022 c