lastig

als woordenboektrefwoord:

lastig:
bn. bw. (-er, -st), hinderend ; vermoeiend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

lastig (bn) :
bezwarend, boos, delicaat, difficiel, gemelijk, gevaarlijk, gênant, heavy, hinderlijk, lam, moeilijk, moeizaam, netelig, onaangenaam, ongelegen, ongemakkelijk, ongerieflijk, penibel, storend, veeleisend, verstoord, vervelend, zeurig
lastig (bn) :
dwars, kieskeurig, klierig, kribbig, plagerig, vermoeiend, weerspannig, wrevelig
lastig (bn) :
druk, zwaar

als synoniem van een ander trefwoord:

onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
dwars (bn) :
balsturig, eigengereid, eigenwijs, eigenzinnig, in de contramine, koppig, lastig, onhandelbaar, stijfkoppig, stug, tegendraads, tegenstrevend, weerbarstig
ongemakkelijk (bn) :
hinderlijk, ingewikkeld, lastig, moeilijk, nukkig, ongeriefelijk, ongerieflijk, onhandig, onpraktisch, problematisch
irritant (bn) :
ergerend, ergerlijk, ergerniswekkend, hinderlijk, irriterend, lastig, prikkelend, tergend, vervelend
hinderlijk (bn) :
ergerlijk, irritant, irriterend, lastig, ongemakkelijk, storend, stotend, vervelend
zwaar (bn) :
bitter, drukkend, hachelijk, lastig, moeilijk, moeizaam, onverteerbaar, pijnlijk
moeizaam (bn) :
lastig, moeilijk, slafelijk, stroef, traagzaam, uitputtend, vermoeiend, zwaar
opdringerig (bn) :
hinderlijk, irritant, lastig, onbescheiden, onwelkom, schreeuwerig, storend
vervelend (bn) :
beroerd, klote, lam, lastig, naar, onaangenaam, onprettig, zakkerig
pijnlijk (bn) :
gevoelig, lastig, netelig, onaangenaam, penibel, precair, wrang
moeilijk (bn) :
hachelijk, lastig, netelig, onhandelbaar, penibel, vervelend
ingewikkeld (bn) :
complex, gecompliceerd, lastig, moeilijk, netelig, serieus
lelijk (bn) :
akelig, behoorlijk, erg, flink, hinderlijk, lastig, stevig
delicaat (bn) :
hachelijk, heikel, lastig, moeilijk, netelig, precair
bezwaarlijk (bn) :
bedenkelijk, kwalijk, lastig, moeilijk, penibel
veeleisend (bn) :
kieskeurig, kritisch, lastig, moeilijk, streng
afstotend (bn) :
lastig, ontmoedigend, stroef, weerbarstig
verraderlijk (bn) :
bedrieglijk, hachelijk, lastig, tricky
gevaarlijk (bn) :
lastig, netelig, onzeker, precair
boos (bn) :
hachelijk, lastig, moeilijk
vermoeiend (bn) :
lastig, moeilijk, moeizaam
hinderlijk (bn) :
belemmerend, lastig
ongemakkelijk (bn) :
dwars, lastig

woordverbanden van ‘lastig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Deze woorden worden gezegd van alles, wat hinder veroorzaakt. Hinderlijk is meer datgene, wat ons belemmert in de bereiking van ons doel of de vervulling onzer wenschen: dat gepraat onder de muziek is zeer hinderlijk. Lastig, eigenlijk wat zwaar drukt, wordt gebezigd van alles, wat ons moeite, verdriet of kwelling veroorzaakt: een lastige jongen; een lastig humeur; 't iemand, lastig maken. Onaangenaam is, wat onze zinnen of ons gemoed pijnlijk aandoet of ontstemt. Zie onaangenaam.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

lastig
aangenaam, fijn, gemakkelijk, goed, leuk, lustig, makkelijk, plezierig, prettig, simpel

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.004 c