onplezierig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onplezierig (bn) :
onaangenaam, ongenoeglijk, onprettig, onvriendelijk
onplezierig (bn) :
lusteloos

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
onaangenaam (bn) :
akelig, benard, beroerd, ergerlijk, lastig, naar, naargeestig, onbehaaglijk, ongevallig, ongezellig, onplezierig, onprettig, onverkwikkelijk, pijnlijk, rot, rotterig, smerig, verdrietelijk, verdrietig, vervelend
naar (bn) :
onaardig, onbehaaglijk, ongezellig, onplezierig, onprettig, onvriendelijk, onwel
hinderlijk (bn) :
onbehaaglijk, onplezierig, onprettig

woordverbanden van ‘onplezierig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

onaangenaam:
onplezierig, onbehaaglijk, naar, ongevallig (niet: onwelgevallig), verdrietelijk, vervelend

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onplezierig
plezierig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c