kwalijk

als woordenboektrefwoord:

kwalijk:
bn. bw. niet goed, moeilijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kwalijk (bn) :
bedenkelijk, bezwaarlijk, erg, kwaad, mis, moeilijk, slecht
kwalijk (bn) :
negatief, slecht, vervelend

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
afkeurenswaardig (bn) :
aanstotelijk, abject, afkeurenswaard, afschuwelijk, kwalijk, laakbaar, onbehoorlijk, slecht, verfoeilijk, verwerpelijk
schadelijk (bn) :
funest, giftig, kwaad, kwalijk, nadelig, ongezond, pernicieus, slecht, verderfelijk, verkeerd
spijtig (bn) :
betreurenswaardig, jammer, kwalijk, lelijk, sneu, teleurstellend, triest, betreurenswaard
nadelig (bn) :
bezwarend, kwalijk, ongezond, ongunstig, onvoordelig, pernicieus, schadelijk
erg (bn) :
bar, gortig, kwalijk, schandelijk, slecht, verdorven
bezwaarlijk (bn) :
bedenkelijk, kwalijk, lastig, moeilijk, penibel
negatief (bn) :
afbrekend, afwijzend, kwalijk
onfris (bn) :
bedenkelijk, kwalijk, louche
euvel (bn) :
kwalijk, kwaad, slecht

woordverbanden van ‘kwalijk’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c