ondeugend

als woordenboektrefwoord:

ondeugend:
bn. bw. (-er, -st), zedelijk slecht; stout, ongezeglijk; geestig zonder anderen te sparen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondeugend (bn) :
stout, brutaal, ongehoorzaam, deksels, bliksems, schelmachtig, ongezeglijk, kwajongensachtig
ondeugend (bn) :
spottend, dartel, olijk, guitig, plaagziek, schalks, malicieus, schelms, snaaks
ondeugend (bn) :
gewaagd, schuin, scabreus
ondeugend (bn) :
slecht, kwaad

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
gemeen, minderwaardig, boos, berucht, onaangenaam, misdadig, kwaadaardig, kwalijk, ondeugend, kwaad, onplezierig, verwerpelijk, zondig, boosaardig, onzedelijk, ontaard, goddeloos, verdorven, erbarmelijk, sjofel, zedeloos, laag-bij-de-gronds
schalks (bn) :
ondeugend, plagerig, grappig, olijk, guitig, malicieus, schelmachtig, plagend, schelms, snaaks
snaaks (bn) :
vrolijk, komiek, vermakelijk, ondeugend, grappig, komisch, koddig, schalks, kluchtig, schelms
guitig (bn) :
speels, ondeugend, olijk, schalk, schalks, petillant, kwajongensachtig, schelms, snaaks
ongehoorzaam (bn) :
opstandig, stout, ondeugend, weerspannig, onvolgzaam, ongezeglijk, ongewillig
gewaagd (bn) :
pikant, dubbelzinnig, bedenkelijk, ondeugend, schuin, scabreus
pikant (bn) :
gewaagd, prikkelend, ondeugend, schuin, smeuïg, boertig
olijk (bn) :
leuk, ondeugend, guitig, koddig, schalks, schelmachtig
loos (bn) :
slim, sluw, ondeugend, listig, schalks, spitsvondig
stout (bn) :
kwaadaardig, ongehoorzaam, ondeugend, boosaardig
schelms (bn) :
ondeugend, guitig, schalks, snaaks
stout (bn) :
pikant, gewaagd, ondeugend, schuin
bliksems (bn) :
duivels, ondeugend
malicieus (bn) :
ondeugend, schalks

woordverbanden van ‘ondeugend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 218:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 48:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondeugend
braaf, gehoorzaam, lief, zoet

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c