ondeugend

als woordenboektrefwoord:

ondeugend:
bn. bw. (-er, -st), zedelijk slecht; stout, ongezeglijk; geestig zonder anderen te sparen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondeugend (bn) :
bliksems, brutaal, deksels, kwajongensachtig, ongehoorzaam, ongezeglijk, schelmachtig, stout
ondeugend (bn) :
dartel, guitig, malicieus, olijk, plaagziek, schalks, schelms, snaaks, spottend
ondeugend (bn) :
gewaagd, scabreus, schuin
ondeugend (bn) :
kwaad, slecht

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
schalks (bn) :
grappig, guitig, malicieus, olijk, ondeugend, plagend, plagerig, schelmachtig, schelms, snaaks
snaaks (bn) :
grappig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, ondeugend, schalks, schelms, vermakelijk, vrolijk
guitig (bn) :
kwajongensachtig, olijk, ondeugend, petillant, schalk, schalks, schelms, snaaks, speels
ongehoorzaam (bn) :
ondeugend, ongewillig, ongezeglijk, onvolgzaam, opstandig, stout, weerspannig
gewaagd (bn) :
bedenkelijk, dubbelzinnig, ondeugend, pikant, scabreus, schuin
pikant (bn) :
boertig, gewaagd, ondeugend, prikkelend, schuin, smeuïg
olijk (bn) :
guitig, koddig, leuk, ondeugend, schalks, schelmachtig
loos (bn) :
listig, ondeugend, schalks, slim, sluw, spitsvondig
stout (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, ondeugend, ongehoorzaam
schelms (bn) :
guitig, ondeugend, schalks, snaaks
stout (bn) :
gewaagd, ondeugend, pikant, schuin
bliksems (bn) :
duivels, ondeugend
malicieus (bn) :
ondeugend, schalks

woordverbanden van ‘ondeugend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 218:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 1, blz. 48:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondeugend
braaf, gehoorzaam, lief, zoet

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0041 c