Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


ondeugend

als woordenboektrefwoord:

ondeugend:
bn. bw. (-er, -st), zedelijk slecht; stout, ongezeglijk; geestig zonder anderen te sparen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ondeugend (bn):
bliksems, brutaal, deksels, kwajongensachtig, ongehoorzaam, ongezeglijk, schelmachtig, stout
ondeugend (bn):
dartel, guitig, malicieus, olijk, plaagziek, schalks, schelms, snaaks, spottend
ondeugend (bn):
gewaagd, scabreus, schuin
ondeugend (bn):
kwaad, slecht

als synoniem van een ander trefwoord:

slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
schalks (bn) :
grappig, guitig, malicieus, olijk, ondeugend, plagend, plagerig, schelmachtig, schelms, snaaks
snaaks (bn) :
grappig, kluchtig, koddig, komiek, komisch, ondeugend, schalks, schelms, vermakelijk, vrolijk
guitig (bn) :
kwajongensachtig, olijk, ondeugend, petillant, schalk, schalks, schelms, snaaks, speels
ongehoorzaam (bn) :
ondeugend, ongewillig, ongezeglijk, onvolgzaam, opstandig, stout, weerspannig
gewaagd (bn) :
bedenkelijk, dubbelzinnig, ondeugend, pikant, scabreus, schuin
pikant (bn) :
boertig, gewaagd, ondeugend, prikkelend, schuin, smeuïg
olijk (bn) :
guitig, koddig, leuk, ondeugend, schalks, schelmachtig
loos (bn) :
listig, ondeugend, schalks, slim, sluw, spitsvondig
stout (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, ondeugend, ongehoorzaam
schelms (bn) :
guitig, ondeugend, schalks, snaaks
stout (bn) :
gewaagd, ondeugend, pikant, schuin
bliksems (bn) :
duivels, ondeugend
malicieus (bn) :
ondeugend, schalks

woordverbanden van ‘ondeugend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
goddeloos, goddeloosheid, zonde, zondig, roekeloos, roekeloosheid, ondeugd, ondeugend

GODDELOOS, GODDELOOSHEID, ZONDE, ZONDIG, ROEKELOOS, ROEKELOOSHEID, ONDEUGD, ONDEUGEND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 218.

in hedendaagse spelling:
sluik, sluw, slim, leep, loos, listig, arglistig, olijk, ondeugend, doorkneed, doortrapt

SLUIK, SLUW, SLIM, LEEP, LOOS, LISTIG, ARGLISTIG, OOLIJK, ONDEUGEND, DOORKNEED, DOORTRAPT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 48.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ondeugend
braaf, gehoorzaam, lief, zoet

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0021 c