bliksems

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bliksems (bn):
duivels, ondeugend
bliksems (bw):
heel, maar al te, verdraaid
bliksems (tw):
deksels, donders, vermaledijd, vervloekt

als synoniem van een ander trefwoord:

ondeugend (bn) :
bliksems, brutaal, deksels, kwajongensachtig, ongehoorzaam, ongezeglijk, schelmachtig, stout
verdraaid (bn) :
bliksems, deksels, verdomd, verduiveld, vervloekt
donders (bn) :
bliksems, deksels, drommels, vervloekt
verduiveld (bw) :
bliksems, deksels, drommels, verbliksemd, verdijd, verdomd, verdraaid, verduveld, vervloekt
deksels (bw) :
bliksems, donders, drommels, duivekaters, duivels, verduiveld, zeer
drommels (tw) :
bliksems, deksels, donders, duivekaters, verdikkie, verdorie, verduiveld, vervloekt, weergaas
deksels (tw) :
alle donders, allemachtig, bliksems, donders, drommels, erg, jeminee, verdomd, verdorie

woordverbanden van ‘bliksems’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0118 nc