zeer

als woordenboektrefwoord:

zeer:
o. pijn ; leed.
zeer:
bn. (-der, -st), pijnlijk, smartelijk; ontstoken.
zeer:
bw. in hoge mate.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

zeer (bn) :
gevoelig, pijnlijk, smartelijk
zeer (bn) :
ontstoken
zeer (bn) :
hard
zeer (bw) :
flink, duivels, nogal, krachtig, zo, bitter, uitzonderlijk, buitensporig
zeer (bw) :
vlug, gauw, snel
zeer (zn) :
lijden, pijn, verdriet, kwaad, leed, smart, droefenis
zeer (zn) :
wond, zere plek

als synoniem van een ander trefwoord:

uitzonderlijk (bn) :
speciaal, buitengewoon, bijzonder, abnormaal, zeldzaam, ongekend, uniek, zeer, uiterst, apart, extreem, exceptioneel, buitengemeen, onvergelijkelijk
erg (bn) :
behoorlijk, nogal, hevig, zwaar, zeer, intens, veel, onwijs, enorm, vreselijk, bijster, verregaand, schromelijk, danig, flinkheel
zwaar (bn) :
hard, verschrikkelijk, hevig, ernstig, sterk, zeer, geweldig, scherp, erg, smartelijk, deerlijk, herculisch, grovelijk
hard (bn) :
flink, bar, hevig, zeer, krachtig, luid, krachtig luid, fel, krachtig ingespannen, schel
innig (bn) :
oprecht, hevig, zeer, intiem, warm, diep, nauw, vurig, liefdevol, warmhartig, diepgevoeld
duchtig (bn) :
stevig, flink, behoorlijk, zeer, krachtig, onbarmhartig, geducht, fiks, danig, terdege
sterk (bn) :
flink, hard, hevig, zwaar, zeer, intens, veel, geweldig, fors, fel, aanzienlijk, fiks
gevoelig (bn) :
voelbaar, belangrijk, zeer, aanzienlijk, merkbaar, aanmerkelijk
bar (bn) :
grof, zeer, barbaars, ongehoord, erg, ontzettend, danig, cru
pijnlijk (bn) :
zwaar, zeer, schrijnend, gekweld, smartelijk
verbazend (bn) :
buitengewoon, reuze, zeer, fabelachtig
verdomd (bn) :
zeer, verrekt, erg, ontiegelijk
ontzettend (bn) :
zeer, geducht, in hoge mate
ouderwets (bn) :
flink, zeer
vreselijk (bw) :
buitengewoon, zeer, uiterst, geweldig, erg, ontzettend, verdomd, uitermate, geducht, ontstellend, onbeschrijflijk, ontzaglijk, nameloos
verschrikkelijk (bw) :
verdraaid, hard, slecht, hopeloos, zeer, erg, schandelijk, crimineel, schrikbarend, heidens, ondraaglijk, erbarmelijk, schromelijk
uitermate (bw) :
buitengewoon, verschrikkelijk, reusachtig, zeer, uiterst, diep, enorm, ontzettend, extreem, hoogst, vreselijk, ontstellend
uiterst (bw) :
buitengewoon, bijzonder, zeer, geweldig, ontzettend, hoogst, uitermate, vreselijk, ultra, ontstellend, verregaand, supreem
bijzonder (bw) :
zeer, uiterst, uitgelezen, uitzonderlijk, uitermate, extra, verregaand, buitengemeen, ongemeen, in hoge mate
danig (bw) :
flink, buitengewoon, behoorlijk, nogal, zeer, enorm, erg, ontzettend, geducht, terdege, duchtig
erg (bw) :
buitengewoon, bijzonder, verschrikkelijk, zeer, ontzettend, vreselijk
deksels (bw) :
duivels, zeer, drommels, donders, bliksems, verduiveld, duivekaters
alleszins (bw) :
zeer, zeker, volledig, geheel, volkomen, zonder meer, absoluut
diep (bw) :
bijzonder, zeer, uiterst, erg, bitter, hoogst, uitermate, ergst
veel (bw) :
heel, belangrijk, sterk, zeer, erg, aanzienlijk, molto
hoogst (bw) :
buitengewoon, zeer, uiterst, uitermate, ten zeerste
geducht (bw) :
flink, behoorlijk, grondig, zeer, danig, terdege
enorm (bw) :
zeer, onwijs, verdomd, danig, monsterachtig
verdraaid (bw) :
verschrikkelijk, zeer, ontzettend, verdomd
duivels (bw) :
zeer, enorm, erg, donders, verduiveld
buitengewoon (bw) :
zeer, uitermate, danig, ongemeen
onwijs (bw) :
zeer, enorm, erg, te gek, immens
lustig (bw) :
flink, zeer, krachtig, terdege
geheel (bw) :
flink, zeer, vol, faliekant
bitter (bw) :
bijzonder, bar, zeer
machtig (bw) :
buitengewoon, zeer
hevig (bw) :
zeer, uitermate
deerlijk (bw) :
zwaar, zeer
bijster (bw) :
zeer, erg
heel (bw) :
zeer, erg
zo (bw) :
zeer, erg
afschuwelijk (bw) :
zeer
peilloos (bw) :
zeer
verdriet (zn) :
spijt, zorg, zeer, kruis, pijn, treurigheid, leed, bedroefdheid, rouw, narigheid, treurnis, droefheid, wee, hartzeer, chagrijn, smart, droefenis, kommer, leedwezen, hartenleed
smart (zn) :
zeer, lijden, pijn, verdriet, treurigheid, leed, bedroefdheid, rouw, triestheid, treurnis, droefheid, wee, hartzeer, droefenis, kommer, leedwezen, hartenleed, weedom
lijden (zn) :
zeer, pijn, lijdensweg, kwaad, doodsangst, leed, martelgang, pijniging, hartzeer, doodsstrijd, smart, agonie, zielenpijn, zielenleed, hartenpijn, doodstrijd
pijn (zn) :
zeer, lijden, verdriet, leed, wee, smart, kommer
kwaad (zn) :
zeer, lijden, nadeel, pijn, afbreuk, leed

woordverbanden van ‘zeer’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aanmerkelijk:
opmerkelijk, merkwaardig, belangrijk, groot, sterk, zeer (niet: beduidend)
bar:
zeer
bijster:
zeer
bijzonder:
zeer
bovenmatig:
overtollig, uitbundig, zeer
buitengewoon:
buitengemeen, ongemeen, ongewoon, buitenmate, bovenmatig, overmatig, bovenmenselijk, buitensporig, ongebruikelijk, onregelmatig, eigenaardig, merkwaardig, wonderlijk, zeldzaam, bijzonder, zeer
buitensporig:
losbandig, tomeloos, overdreven, onmatig, overmatig, bovenmatig, overdadig, buitengewoon, zeer
danig:
duchtig, zeer
deerlijk:
ellendig, zeer
duchtig:
danig, krachtig, stevig, flink, zeer
geducht:
gevreesd, verschrikkelijk, zeer
geweldig:
verschrikkelijk, sterk, zeer
heel:
zeer
hevig:
heftig, geweldig, ongenadig, hartstochtelijk, wild, zeer
hooglijk:
zeer
hoogst:
zeer
kras:
buitensporig, zeer
lelijk:
deerlijk, zeer
machtig:
zeer
onbeschrijfelijk:
onuitsprekelijk, onzegbaar, onnoemelijk, nameloos, zeer
ongemeen:
ongewoon, buitengewoon, zeer
ongenadig:
hevig, zeer
onnoemelijk:
bijzonder, zeer
ontzaglijk:
ontzagwekkend, indrukwekkend, schrikwekkend, vreeswekkend, ontzettend, geducht, zeer
pijn:
smart, leed, lijden, zeer, verdriet
schromelijk:
vreselijk, verschrikkelijk, zeer
sterk:
zeer
verregaand:
zeer
verschrikkelijk:
schromelijk, zeer
verwonderlijk:
wonderlijk, zeer
zeer:
heel, erg, kras, danig, recht, bijster, bijzonder, buitengewoon, buitengemeen, ongemeen, zeldzaam, verregaand, buitensporig, verbazend, verwonderlijk, grotelijks, hoogst, hogelijk, sterk, machtig, bar
zeer:
onuitsprekelijk, onbeschrijfelijk, onnoemelijk, duchtig, geducht, schromelijk, vreselijk, verschrikkelijk, ijselijk, ontzaglijk, ontzettend, geweldig, dodelijk, drommels, deksels, vervloekt, verdoemd
zeer:
pijn
zeer:
pijnlijk
zeer:
verdriet
zeldzaam:
ongebruikelijk, bijzonder, wonderlijk, zeer

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 116:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 256:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c