duivels

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

duivels (bn) :
gemeen, boosaardig, hels, demonisch, diabolisch, satanisch, duivelachtig, arglistig, infernaal
duivels (bn) :
woedend, razend, ziedend
duivels (bw) :
zeer, enorm, erg, donders, verduiveld

als synoniem van een ander trefwoord:

sluw (bn) :
duivels, loos, politiek, doortrapt, vals, slim, kwaadaardig, uitgekookt, uitgeslapen, geraffineerd, geslepen, uitgekiend, listig, gewiekst, verraderlijk, slinks, leep, snood, arglistig
boosaardig (bn) :
duivels, slecht, grimmig, boos, moedwillig, vals, hatelijk, nijdig, venijnig, kwaadwillig, malicieus, duivelachtig, arglistig
demonisch (bn) :
duivels, kwaadaardig, hels, diabolisch, satanisch, duivelachtig
hels (bn) :
duivels, woedend, woest, razend, witheet, des duivels
diabolisch (bn) :
duivels, hels, demonisch, satanisch, duivelachtig
bliksems (bn) :
duivels, ondeugend
zeer (bw) :
flink, duivels, nogal, krachtig, zo, bitter, uitzonderlijk, buitensporig
deksels (bw) :
duivels, zeer, drommels, donders, bliksems, verduiveld, duivekaters
verduiveld (bw) :
duivels, verwenst, verfoeilijk, satans
donders (bw) :
duivels

woordverbanden van ‘duivels’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c