boosaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boosaardig (bn) :
arglistig, boos, duivelachtig, duivels, grimmig, hatelijk, kwaadwillig, malicieus, moedwillig, nijdig, slecht, vals, venijnig
boosaardig (bn) :
boos, gevaarlijk, hels, kwaadaardig
boosaardig (bn) :
pervers, vals
boosaardig (bn) :
sardonisch

als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) :
akelig, boosaardig, doortrapt, fielterig, geniepig, honds, krenkend, kwetsend, laag, laag-bij-de-gronds, laaghartig, min, onedel, oneerlijk, ploerterig, ploertig, schofterig, schurkachtig, slecht, smerig, snood, trouweloos, vals, verachtelijk, verraderlijk, vilein, vinnig, vuig, vuil, wreed
vals (bn) :
arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend
slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
hatelijk (bn) :
bijtend, boosaardig, gemeen, gezouten, grievend, honend, krenkend, kwaadaardig, nurks, odieus, onuitstaanbaar, sarcastisch, spottend, tergend, vuil
pervers (bn) :
boosaardig, decadent, morbide, onnatuurlijk, ontaard, tegennatuurlijk, verdorven, verkeerd, ziekelijk
duivels (bn) :
arglistig, boosaardig, demonisch, diabolisch, duivelachtig, gemeen, hels, infernaal, satanisch
vuil (bn) :
bedorven, boosaardig, gemeen, hatelijk, kwaad, laag, laaghartig, min, nijdig, oneerlijk, vals
arglistig (bn) :
boosaardig, doortrapt, gemeen, geniepig, insidieus, malicieus, oneerlijk, slinks, vals
boos (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, kwaadwillig, slecht, snood, verdorven, vijandig, zondig
kwaadaardig (bn) :
agressief, boosaardig, gemeen, kwaadwillig, malicieus, slechtgezind, sluw, vals
agressief (bn) :
aanvallend, driftig, gewelddadig, kwaad, opvliegend, strijdbaar, boosaardig
hels (bn) :
boosaardig, demonisch, martelend, oorverdovend, verduiveld
kwaadwillig (bn) :
boosaardig, gemeen, kwaadgezind, kwalijkgezind, malicieus
grimmig (bn) :
boosaardig, fel, furieus, kwaad, laaiend, woedend, woest
venijnig (bn) :
bits, boos, boosaardig, giftig, hatelijk, kwaadaardig
stout (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, ondeugend, ongehoorzaam
sardonisch (bn) :
boosaardig, demonisch, grimmig, spottend
malicieus (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, moedwillig
venijnig (bn) :
bijtend, boosaardig, pinnig, vilein
gevaarlijk (bn) :
boosaardig, kwaadaardig

woordverbanden van ‘boosaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 351:

kwaad, boos, boosaardig, kwaadaardig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

boosaardig
lief

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c