boosaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

boosaardig (bn) :
duivels, slecht, grimmig, boos, moedwillig, vals, hatelijk, nijdig, venijnig, kwaadwillig, malicieus, duivelachtig, arglistig
boosaardig (bn) :
boos, gevaarlijk, kwaadaardig, hels
boosaardig (bn) :
vals, pervers
boosaardig (bn) :
sardonisch

als synoniem van een ander trefwoord:

gemeen (bn) :
slecht, smerig, geniepig, oneerlijk, min, akelig, laag, vuil, doortrapt, wreed, vals, schofterig, verachtelijk, boosaardig, verraderlijk, honds, vinnig, laaghartig, onedel, trouweloos, vilein, ploertig, vuig, kwetsend, ploerterig, schurkachtig, krenkend, laag-bij-de-gronds, snood, fielterig
vals (bn) :
gemeen, onbetrouwbaar, smerig, geniepig, oneerlijk, kwaadaardig, gluiperig, sluw, leugenachtig, boosaardig, bedrieglijk, listig, huichelachtig, verraderlijk, geveinsd, slinks, trouweloos, punisch, dubbeltongig, gelogen, genieperig, voorgewend, perfide, arglistig
slecht (bn) :
gemeen, minderwaardig, boos, berucht, onaangenaam, misdadig, kwaadaardig, kwalijk, ondeugend, kwaad, onplezierig, verwerpelijk, zondig, boosaardig, onzedelijk, ontaard, goddeloos, verdorven, erbarmelijk, sjofel, zedeloos, laag-bij-de-gronds
hatelijk (bn) :
spottend, gemeen, bijtend, vuil, kwaadaardig, sarcastisch, gezouten, onuitstaanbaar, boosaardig, tergend, honend, grievend, nurks, krenkend, odieus
pervers (bn) :
verkeerd, ziekelijk, onnatuurlijk, boosaardig, decadent, ontaard, verdorven, morbide, tegennatuurlijk
duivels (bn) :
gemeen, boosaardig, hels, demonisch, diabolisch, satanisch, duivelachtig, arglistig, infernaal
vuil (bn) :
gemeen, oneerlijk, min, laag, vals, bedorven, hatelijk, kwaad, nijdig, boosaardig, laaghartig
arglistig (bn) :
gemeen, geniepig, oneerlijk, doortrapt, vals, boosaardig, slinks, malicieus, insidieus
boos (bn) :
slecht, vijandig, kwaadaardig, zondig, boosaardig, verdorven, kwaadwillig, snood
kwaadaardig (bn) :
gemeen, vals, sluw, agressief, boosaardig, slechtgezind, kwaadwillig, malicieus
agressief (bn) :
aanvallend, driftig, kwaad, opvliegend, strijdbaar, boosaardig, gewelddadig
hels (bn) :
oorverdovend, boosaardig, demonisch, verduiveld, martelend
kwaadwillig (bn) :
gemeen, boosaardig, malicieus, kwalijkgezind, kwaadgezind
grimmig (bn) :
laaiend, woedend, woest, furieus, fel, kwaad, boosaardig
venijnig (bn) :
giftig, boos, kwaadaardig, hatelijk, boosaardig, bits
stout (bn) :
kwaadaardig, ongehoorzaam, ondeugend, boosaardig
sardonisch (bn) :
spottend, grimmig, boosaardig, demonisch
malicieus (bn) :
moedwillig, kwaadaardig, boosaardig
venijnig (bn) :
bijtend, boosaardig, pinnig, vilein
gevaarlijk (bn) :
kwaadaardig, boosaardig

woordverbanden van ‘boosaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 351:

kwaad, boos, boosaardig, kwaadaardig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

boosaardig
lief

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c