honend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

honend (bn) :
sarcastisch, minachtend, beledigend, smalend, smadelijk, uitjouwend

als synoniem van een ander trefwoord:

beledigend (bn) :
vernederend, weerzinwekkend, scherp, schandelijk, ergerlijk, stotend, gewelddadig, honend, grievend, lasterlijk, aanstotelijk, smadelijk, kwetsend, eerrovend, injurieus, smadend, krenkend, eerkrenkend
hatelijk (bn) :
spottend, gemeen, bijtend, vuil, kwaadaardig, sarcastisch, gezouten, onuitstaanbaar, boosaardig, tergend, honend, grievend, nurks, krenkend, odieus
smadelijk (bn) :
vernederend, schandelijk, oneervol, beledigend, honend, onterend, injurieus
sarcastisch (bn) :
spottend, bijtend, scherp, hatelijk, cynisch, wrang, schamper, honend
smalend (bn) :
minachtend, hooghartig, misprijzend, honend, geringschattend

woordverbanden van ‘honend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c