honend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

honend (bn) :
beledigend, minachtend, sarcastisch, smadelijk, smalend, uitjouwend

als synoniem van een ander trefwoord:

beledigend (bn) :
aanstotelijk, eerkrenkend, eerrovend, ergerlijk, gewelddadig, grievend, honend, injurieus, krenkend, kwetsend, lasterlijk, schandelijk, scherp, smadelijk, smadend, stotend, vernederend, weerzinwekkend
hatelijk (bn) :
bijtend, boosaardig, gemeen, gezouten, grievend, honend, krenkend, kwaadaardig, nurks, odieus, onuitstaanbaar, sarcastisch, spottend, tergend, vuil
smadelijk (bn) :
beledigend, honend, injurieus, oneervol, onterend, schandelijk, vernederend
sarcastisch (bn) :
bijtend, cynisch, hatelijk, honend, schamper, scherp, spottend, wrang
smalend (bn) :
geringschattend, honend, hooghartig, minachtend, misprijzend

woordverbanden van ‘honend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.017 nc