kwaadaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kwaadaardig (bn):
agressief, boosaardig, gemeen, kwaadwillig, malicieus, slechtgezind, sluw, vals
kwaadaardig (bn):
gevaarlijk, maligne, pernicieus, schadelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

vals (bn) :
arglistig, bedrieglijk, boosaardig, dubbeltongig, gelogen, gemeen, genieperig, geniepig, geveinsd, gluiperig, huichelachtig, kwaadaardig, leugenachtig, listig, onbetrouwbaar, oneerlijk, perfide, punisch, slinks, sluw, smerig, trouweloos, verraderlijk, voorgewend
slecht (bn) :
berucht, boos, boosaardig, erbarmelijk, gemeen, goddeloos, kwaad, kwaadaardig, kwalijk, laag-bij-de-gronds, minderwaardig, misdadig, onaangenaam, ondeugend, onplezierig, ontaard, onzedelijk, sjofel, verdorven, verwerpelijk, zedeloos, zondig
sluw (bn) :
arglistig, doortrapt, duivels, geraffineerd, geslepen, gewiekst, kwaadaardig, leep, listig, loos, politiek, slim, slinks, snood, uitgekiend, uitgekookt, uitgeslapen, vals, verraderlijk
hatelijk (bn) :
bijtend, boosaardig, gemeen, gezouten, grievend, honend, krenkend, kwaadaardig, nurks, odieus, onuitstaanbaar, sarcastisch, spottend, tergend, vuil
boos (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, kwaadwillig, slecht, snood, verdorven, vijandig, zondig
demonisch (bn) :
diabolisch, duivelachtig, duivels, hels, kwaadaardig, satanisch
venijnig (bn) :
bits, boos, boosaardig, giftig, hatelijk, kwaadaardig
stout (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, ondeugend, ongehoorzaam
malicieus (bn) :
boosaardig, kwaadaardig, moedwillig
boosaardig (bn) :
boos, gevaarlijk, hels, kwaadaardig
gevaarlijk (bn) :
boosaardig, kwaadaardig

woordverbanden van ‘kwaadaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kwaad, boos, boosaardig, kwaadaardig

KWAAD, BOOS, BOOSAARDIG, KWAADAARDIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 351.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kwaadaardig
lief

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0125 nc