kwaadaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

kwaadaardig (bn) :
gemeen, vals, sluw, agressief, boosaardig, slechtgezind, kwaadwillig, malicieus
kwaadaardig (bn) :
gevaarlijk, schadelijk, maligne, pernicieus

als synoniem van een ander trefwoord:

vals (bn) :
gemeen, onbetrouwbaar, smerig, geniepig, oneerlijk, kwaadaardig, gluiperig, sluw, leugenachtig, boosaardig, bedrieglijk, listig, huichelachtig, verraderlijk, geveinsd, slinks, trouweloos, punisch, dubbeltongig, gelogen, genieperig, voorgewend, perfide, arglistig
slecht (bn) :
gemeen, minderwaardig, boos, berucht, onaangenaam, misdadig, kwaadaardig, kwalijk, ondeugend, kwaad, onplezierig, verwerpelijk, zondig, boosaardig, onzedelijk, ontaard, goddeloos, verdorven, erbarmelijk, sjofel, zedeloos, laag-bij-de-gronds
sluw (bn) :
duivels, loos, politiek, doortrapt, vals, slim, kwaadaardig, uitgekookt, uitgeslapen, geraffineerd, geslepen, uitgekiend, listig, gewiekst, verraderlijk, slinks, leep, snood, arglistig
hatelijk (bn) :
spottend, gemeen, bijtend, vuil, kwaadaardig, sarcastisch, gezouten, onuitstaanbaar, boosaardig, tergend, honend, grievend, nurks, krenkend, odieus
boos (bn) :
slecht, vijandig, kwaadaardig, zondig, boosaardig, verdorven, kwaadwillig, snood
demonisch (bn) :
duivels, kwaadaardig, hels, diabolisch, satanisch, duivelachtig
venijnig (bn) :
giftig, boos, kwaadaardig, hatelijk, boosaardig, bits
stout (bn) :
kwaadaardig, ongehoorzaam, ondeugend, boosaardig
malicieus (bn) :
moedwillig, kwaadaardig, boosaardig
boosaardig (bn) :
boos, gevaarlijk, kwaadaardig, hels
gevaarlijk (bn) :
kwaadaardig, boosaardig

woordverbanden van ‘kwaadaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 351:

kwaad, boos, boosaardig, kwaadaardig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kwaadaardig
lief

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c