onbetrouwbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbetrouwbaar (bn) :
vals, bedrieglijk, malafide, niet in de haak, geen zuivere koffie
onbetrouwbaar (bn) :
loos, sluw, ongeloofwaardig, leugenachtig, louche

als synoniem van een ander trefwoord:

vals (bn) :
gemeen, onbetrouwbaar, smerig, geniepig, oneerlijk, kwaadaardig, gluiperig, sluw, leugenachtig, boosaardig, bedrieglijk, listig, huichelachtig, verraderlijk, geveinsd, slinks, trouweloos, punisch, dubbeltongig, gelogen, genieperig, voorgewend, perfide, arglistig
onzeker (bn) :
twijfelachtig, onbetrouwbaar, onbeslist, onveilig, gewaagd, wankel, onduidelijk, gevaarlijk, zwak, problematiek, wisselvallig, dubieus, veranderlijk, riskant, onbestendig, ongewis, hachelijk, onvast, precair, aleatoir, kwestieus, onwis
bedrieglijk (bn) :
loos, onbetrouwbaar, oneerlijk, vals, misleidend, leugenachtig, listig, frauduleus, verneukeratief, sofistisch, schoonschijnend, bedriegend, illusoir
onberekenbaar (bn) :
onbetrouwbaar, onvoorspelbaar, grillig, wispelturig, wisselvallig, onvast, capricieus
dubieus (bn) :
onbetrouwbaar, verdacht, wankel, bedenkelijk, suspect, kwestieus
broos (bn) :
onbetrouwbaar, zwak, wisselvallig, vergankelijk, onvast
corrupt (bn) :
rot, onbetrouwbaar, oneerlijk, verdorven, omkoopbaar
achterbaks (bn) :
onbetrouwbaar, vals, leugenachtig, huichelachtig
malafide (bn) :
onbetrouwbaar, kwaad, kwaadwillig, arglistig
leugenachtig (bn) :
onbetrouwbaar, vals, bedrieglijk, onwaar
loens (bn) :
onbetrouwbaar, onzuiver, oneerlijk, vals
loos (bn) :
onbetrouwbaar, vals, bedrieglijk
leugenachtig (bn) :
onbetrouwbaar
louche (zn) :
onbetrouwbaar, verdacht, onguur

woordverbanden van ‘onbetrouwbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbetrouwbaar
betrouwbaar

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c