twijfelachtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

twijfelachtig (bn) :
aanvechtbaar, betwijfelbaar, betwistbaar, dubieus, kwestieus, onbeslist, onbestendig, onduidelijk, onzeker, problematiek, problematisch
twijfelachtig (bn) :
aanvechtbaar, bedenkelijk, dubieus, equivoque, kwestieus, verdacht

als synoniem van een ander trefwoord:

onzeker (bn) :
aleatoir, dubieus, gevaarlijk, gewaagd, hachelijk, kwestieus, onbeslist, onbestendig, onbetrouwbaar, onduidelijk, ongewis, onvast, onveilig, onwis, precair, problematiek, riskant, twijfelachtig, veranderlijk, wankel, wisselvallig, zwak
onbestendig (bn) :
buiig, grillig, instabiel, mutabel, ongestadig, onstabiel, onstandvastig, onvast, onzeker, twijfelachtig, veranderlijk, vergankelijk, vluchtig, weifelend, wispelturig, wisselvallig
onduidelijk (bn) :
duister, geheimzinnig, hermetisch, mysterieus, onbegrijpelijk, onbepaald, onbeslist, onhelder, onscherp, onzeker, schimmig, twijfelachtig, vaag, verward, warrig, wazig
betwistbaar (bn) :
aanvechtbaar, betwist, contestabel, discutabel, dubieus, kwestieus, omstreden, twijfelachtig
precair (bn) :
bedenkelijk, gevoelig, hachelijk, heikel, onzeker, twijfelachtig, zorgelijk, zorgwekkend
onbepaald (bn) :
onbegrensd, onbestemd, onduidelijk, onnauwkeurig, onzeker, twijfelachtig, vaag, wazig
problematiek (bn) :
kwestieus, onopgelost, onzeker, problematisch, twijfelachtig
aanvechtbaar (bn) :
betwistbaar, discutabel, dubieus, twijfelachtig
onbeslist (bn) :
niet beslist, onduidelijk, twijfelachtig
onbepaald (bn) :
onbestemd, twijfelachtig
dubieus (bn) :
onzeker, twijfelachtig
problematisch (bn) :
onzeker, twijfelachtig
bedenkelijk (bn) :
twijfelachtig

woordverbanden van ‘twijfelachtig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

dubbelzinnig, twijfelachtig

Onzeker van beteekenis. Bij twijfelachtig bestaat die onzekerheid ten opzichte van eene zaak of gedachte, die men uit onvoldoende of tegenstrijdige gegevens tot klaarheid wenscht te brengen. Dubbelzinnig is dat, wat op meer dan eene wijze kan uitgelegd worden; het doet tevens denken aan opzet om onzekerheid te verwekken. Zijne houding is zoo twijfelachtig, dat wij ons niet te veel van zijne hulp moeten voorstellen. De godspraken bij de Grieken waren bijna altijd dubbelzinnig.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 122:

dubbelzinnig, twijfelachtig

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

twijfelachtig
betrouwbaar, gegarandeerd, vast, zeker

woorden met een verwante vorm:

werkwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0187 nc