niet beslist

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbeslist (bn) :
niet beslist, onduidelijk, twijfelachtig

woordverbanden van ‘niet beslist’ grafisch weergegeven

zie ook:
beslist, niet

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c