onbeslist

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbeslist (bn) :
onbepaald, onzeker, onuitgemaakt, onafgedaan, hangend
onbeslist (bn) :
twijfelachtig, onduidelijk, niet beslist

als synoniem van een ander trefwoord:

onzeker (bn) :
twijfelachtig, onbetrouwbaar, onbeslist, onveilig, gewaagd, wankel, onduidelijk, gevaarlijk, zwak, problematiek, wisselvallig, dubieus, veranderlijk, riskant, onbestendig, ongewis, hachelijk, onvast, precair, aleatoir, kwestieus, onwis
onduidelijk (bn) :
twijfelachtig, geheimzinnig, onbeslist, onbepaald, duister, warrig, wazig, onbegrijpelijk, onzeker, verward, vaag, onscherp, mysterieus, schimmig, hermetisch, onhelder
twijfelachtig (bn) :
onbeslist, problematisch, onduidelijk, onzeker, problematiek, dubieus, aanvechtbaar, onbestendig, betwistbaar, betwijfelbaar, kwestieus
kamp (bn) :
onbeslist, gelijk, quitte
open (bn) :
onbeslist, onbeantwoord
gelijkspel (bw) :
onbeslist

woordverbanden van ‘onbeslist’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbeslist
beslist

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0085 c