Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


gelijk

als woordenboektrefwoord:

gelijk:
bn. (-er, -st), zonder verschil ; even groot.
gelijk:
vgw. op gelijke wijze ; als.
gelijk:
o. recht : gij hebt gelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijk (bn):
corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk
gelijk (bn):
eerlijk, evenredig, gelijkelijk, gelijkgerechtigd, gelijkgesteld, gelijkmatig, gelijkwaardig
gelijk (bn):
gelijktijdig, samen, tegelijkertijd
gelijk (bn):
effen, egaal, glad, pas, vlak
gelijk (bn):
evenwaardig, pari
gelijk (bn):
quitte
gelijk (bw):
dadelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond
gelijk (vw):
als, evenals, net als, zoals
gelijk (zn):
rechtsgoed

als synoniem van een ander trefwoord:

evenredig (bn) :
eerlijk, equaal, evenmatig, gelijk, gelijkelijk, in gelijke verhouding, in verhouding, naar verhouding, proportioneel
effen (bn) :
egaal, even, gelijk, gelijkmatig, glad, plat, rimpelloos, strak, uitdrukkingsloos, uitgestreken, uni, vlak
vlak (bn) :
afgeplat, effen, egaal, gelijk, glad, horizontaal, kaal, open, plat, uitgestrekt, waterpas
identiek (bn) :
dezelfde, eensluidend, gelijk, gelijkluidend, hetzelfde, overeenkomstig
gelijkluidend (bn) :
corresponderend, eensluidend, gelijk, overeenkomstig, overeenstemmend
eensluidend (bn) :
corresponderend, gelijk, gelijkluidend, identiek, overeenkomend
eender (bn) :
dezelfde, gelijk, hetzelfde, identiek, om het even, zelfde
glad (bn) :
effen, egaal, gelijk, gepolijst, kaal, ongerimpeld, vlak
parallel (bn) :
gelijk, overeenkomend, overeenkomstig, vergelijkbaar
conform (bn) :
analoog, gelijk, overeenkomstig, overeenstemmend
uniform (bn) :
algemeen geldig, eenvormig, gelijk, gelijkvormig
egaal (bn) :
effen, even, gelijk, gelijkmatig, plat, vlak
kamp (bn) :
gelijk, onbeslist, quitte
gelijkelijk (bn) :
even, ex aequo, gelijk
meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
terstond (bw) :
dadelijk, direct, gelijk, met spoed, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, staandevoets, stante pede, subiet, à la minute
dadelijk (bw) :
aanstonds, direct, gelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op slag, stante pede, subiet, terstond
eveneens (bw) :
evengoed, gelijk, gelijkgesteld, gelijkwaardig, hetzelfde, mede, op dezelfde wijze, tevens
even (bw) :
evenals, evenzo, gelijk, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo
ex aequo (bw) :
gelijk, gelijkelijk, op gelijke voet
onverschillig (bw) :
egaal, gelijk, om het even, ongeacht
evenwichtig (bw) :
gelijk, gelijkelijk, regelmatig
hetzelfde (bw) :
eender, enerlei, gelijk, idem
overeen (bw) :
gelijk
zo (vw) :
aldus, als, dienovereenkomstig, gelijk, indien, ingeval, zoals, zodoende
als (vw) :
evenals, net als, gelijk, lijk, zoals
lijk (vw) :
als, gelijk, zoals
dezelfde (vnw) :
gelijk, identiek, overeenkomstig
enerlei (vnw) :
dezelfde, gelijk, hetzelfde

woordverbanden van ‘gelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
elke, elkeen, iedereen, een ieder, een iegelijk, soortgelijk, gelijksoortig, gelijk, iemand, iets, niets

ELKE, ELKEEN, IEDEREEN, EEN IEDER, EEN IEGELIJK, SOORTGELIJK, GELIJKSOORTIG, GELIJK, IEMAND, IETS, NIETS

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 32.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijk
aanstonds, alternatief, ander, anders, averechts, dadelijk, hobbelig, omgekeerd, ongelijk, ruig, ruw, straks, tegengesteld, tegenovergesteld, zo
zie ook:
gelijk als, met de grond gelijk maken

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT (i) (ii) (iii) (iv) - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0027 c