gelijk

als woordenboektrefwoord:

gelijk:
bn. (-er, -st), zonder verschil ; even groot.
gelijk:
vgw. op gelijke wijze ; als.
gelijk:
o. recht : gij hebt gelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelijk (bn):
corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk
gelijk (bn):
eerlijk, evenredig, gelijkelijk, gelijkgerechtigd, gelijkgesteld, gelijkmatig, gelijkwaardig
gelijk (bn):
gelijktijdig, samen, tegelijkertijd
gelijk (bn):
effen, egaal, glad, pas, vlak
gelijk (bn):
evenwaardig, pari
gelijk (bn):
quitte
gelijk (bw):
dadelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverwijld, stante pede, subiet, terstond
gelijk (vw):
als, evenals, net als, zoals
gelijk (zn):
rechtsgoed

als synoniem van een ander trefwoord:

evenredig (bn) :
eerlijk, equaal, evenmatig, gelijk, gelijkelijk, in gelijke verhouding, in verhouding, naar verhouding, proportioneel
effen (bn) :
egaal, even, gelijk, gelijkmatig, glad, plat, rimpelloos, strak, uitdrukkingsloos, uitgestreken, uni, vlak
vlak (bn) :
afgeplat, effen, egaal, gelijk, glad, horizontaal, kaal, open, plat, uitgestrekt, waterpas
identiek (bn) :
dezelfde, eensluidend, gelijk, gelijkluidend, hetzelfde, overeenkomstig
gelijkluidend (bn) :
corresponderend, eensluidend, gelijk, overeenkomstig, overeenstemmend
eensluidend (bn) :
corresponderend, gelijk, gelijkluidend, identiek, overeenkomend
eender (bn) :
dezelfde, gelijk, hetzelfde, identiek, om het even, zelfde
glad (bn) :
effen, egaal, gelijk, gepolijst, kaal, ongerimpeld, vlak
parallel (bn) :
gelijk, overeenkomend, overeenkomstig, vergelijkbaar
conform (bn) :
analoog, gelijk, overeenkomstig, overeenstemmend
uniform (bn) :
algemeen geldig, eenvormig, gelijk, gelijkvormig
egaal (bn) :
effen, even, gelijk, gelijkmatig, plat, vlak
kamp (bn) :
gelijk, onbeslist, quitte
gelijkelijk (bn) :
even, ex aequo, gelijk
meteen (bw) :
aanstonds, acuut, dadelijk, direct, gelijk, ogenblikkelijk, onmiddellijk, onverlet, onverwijld, pal, seffens, stante pede, subiet, terstond
terstond (bw) :
dadelijk, direct, gelijk, met spoed, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, staandevoets, stante pede, subiet, à la minute
dadelijk (bw) :
aanstonds, direct, gelijk, meteen, ogenblikkelijk, onmiddellijk, op slag, stante pede, subiet, terstond
eveneens (bw) :
evengoed, gelijk, gelijkgesteld, gelijkwaardig, hetzelfde, mede, op dezelfde wijze, tevens
even (bw) :
evenals, evenzo, gelijk, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo
ex aequo (bw) :
gelijk, gelijkelijk, op gelijke voet
onverschillig (bw) :
egaal, gelijk, om het even, ongeacht
evenwichtig (bw) :
gelijk, gelijkelijk, regelmatig
hetzelfde (bw) :
eender, enerlei, gelijk, idem
overeen (bw) :
gelijk
zo (vw) :
aldus, als, dienovereenkomstig, gelijk, indien, ingeval, zoals, zodoende
als (vw) :
evenals, net als, gelijk, lijk, zoals
lijk (vw) :
als, gelijk, zoals
dezelfde (vnw) :
gelijk, identiek, overeenkomstig
enerlei (vnw) :
dezelfde, gelijk, hetzelfde

woordverbanden van ‘gelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
elke, elkeen, iedereen, een ieder, een iegelijk, soortgelijk, gelijksoortig, gelijk, iemand, iets, niets

ELKE, ELKEEN, IEDEREEN, EEN IEDER, EEN IEGELIJK, SOORTGELIJK, GELIJKSOORTIG, GELIJK, IEMAND, IETS, NIETS

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 32.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelijk
aanstonds, alternatief, ander, anders, averechts, dadelijk, hobbelig, omgekeerd, ongelijk, ruig, ruw, straks, tegengesteld, tegenovergesteld, zo
zie ook:
gelijk als, met de grond gelijk maken

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.235.22.210.

debug info: 0.0025 c