één

als woordenboektrefwoord:

een:
telw., onbep. vnw., lidw. ; als zelfst. nw. v. (enen).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijk (bn) :
corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk

woordverbanden van ‘één’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

één
afzonderlijk, apart

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

aan één stuk, aan één stuk door, aan een test onderwerpen, als één man, een aanbod doen, een aanvang nemen, een afspiegeling zijn van, een bad nemen, een beetje, een bekeuring geven, een betoog houden, een beurt geven, een blik werpen op, een blokje om gaan, een bocht maken, een bod doen, een briefwisseling voeren, een correspondentie voeren, een correspondentie voeren met, een dubbelrol spelen, een dutje doen, een eed doen, een eind maken, een einde maken aan, een einde nemen, een enkele keer, een enkele maal, een getuigschrift geven, een grondslag vinden, een grote bek opzetten, een grote boodschap doen, een handtekening plaatsen onder, een handtekening zetten onder, een huwelijk sluiten, een ieder, een iegelijk, een ietsje, een inval doen, een inzinking hebben, een jaar overdoen, een kaartje leggen, een keer, een kijkje nemen, een kleur krijgen, een luchtje scheppen, een moment lang, een momentje, een naam geven, een nuance aanbrengen, een of ander, een ogenblik lang, een omweg maken, een ontlastende verklaring afleggen, een oordeel vellen, een opleiding doen, een opleiding volgen, een opname maken, een paar, een pakkerd geven, een pass geven, een poets bakken, een praatje houden, een prent geven, een punt zetten, een rad voor de ogen draaien, een redevoering houden, een ritje maken, een rol spelen, een sein geven, een speech houden, een spel spelen, een standje geven, een stem opzetten, een stoot geven, een studie doen, een studie volgen, een teken geven, een test afnemen, een tijdje, een tikje, een tikkeltje, een toespraak houden, een uitbrander geven, een vereiste, één voor één, één voor één, een vraagteken zetten bij, een wandeling maken, een weg banen, een weinig, een wig drijven, een wisselwerking aangaan, een zet geven, er een potje van maken, fluitje van een cent, in een beginstadium, in een hoekje, in een lijst opnemen, in een ommezien, nog een keer, onder één hoedje spelen, op een dag, op een goede dag, op een haar, op een keer, op één lijn brengen, op een rij zetten, op een zekere dag, op een zijspoor zetten, zich een beeld vormen, zo klaar als een klontje

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c