hetzelfde

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hetzelfde (bw) :
eender, enerlei, gelijk, idem

als synoniem van een ander trefwoord:

gelijk (bn) :
corresponderend, dergelijk, dezelfde, één, eender, hetzelfde, identiek, overeenkomstig, soortgelijk
identiek (bn) :
dezelfde, eensluidend, gelijk, gelijkluidend, hetzelfde, overeenkomstig
eender (bn) :
dezelfde, gelijk, hetzelfde, identiek, om het even, zelfde
eveneens (bw) :
evengoed, gelijk, gelijkgesteld, gelijkwaardig, hetzelfde, mede, op dezelfde wijze, tevens
enerlei (vnw) :
dezelfde, gelijk, hetzelfde

woordverbanden van ‘hetzelfde’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hetzelfde
alternatief, ander, anders, averechts, omgekeerd, ongelijk, tegengesteld, tegenovergesteld

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c