evenzo

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evenzo (bw) :
desgelijks, dito, even, eveneens, evenzeer, gelijkerwijs, idem, insgelijks, item, ook, op dezelfde wijze

als synoniem van een ander trefwoord:

dito (bn) :
evenzo, insgelijks, van hetzelfde
ook (bw) :
desgelijks, dienovereenkomstig, eveneens, evenzeer, evenzo, idem dito, insgelijks
evenzeer (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evengoed, evenzo, idem, insgelijks, ook, zowel
even (bw) :
evenals, evenzo, gelijk, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo
item (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, ook
eveneens (bw) :
desgelijks, dito, evenzeer, evenzo, idem, insgelijks, item, ook
insgelijks (bw) :
desgelijks, dito, eveneens, evenzo, item, op dezelfde wijze
desgelijks (bw) :
evenzo
evenals (vw) :
als, evenzo, gelijk als, gelijkelijk, net zo, net zoals, zo, zo goed als, zoals, zowel als

woordverbanden van ‘evenzo’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0052 c