evenzo

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

evenzo (bw) :
ook, op dezelfde wijze, eveneens, even, idem, item, dito, evenzeer, insgelijks, gelijkerwijs, desgelijks

als synoniem van een ander trefwoord:

dito (bn) :
van hetzelfde, evenzo, insgelijks
ook (bw) :
eveneens, idem dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, dienovereenkomstig, desgelijks
evenzeer (bw) :
ook, zowel, eveneens, idem, dito, evenzo, evengoed, insgelijks, desgelijks
even (bw) :
net zoals, zo, net zo, gelijk als, gelijk, evenals, evenzo, gelijkelijk
item (bw) :
ook, eveneens, idem, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks
eveneens (bw) :
ook, idem, item, dito, evenzeer, evenzo, insgelijks, desgelijks
insgelijks (bw) :
op dezelfde wijze, eveneens, item, dito, evenzo, desgelijks
desgelijks (bw) :
evenzo
evenals (vw) :
zowel als, als, zoals, net zoals, zo goed als, zo, net zo, gelijk als, evenzo, gelijkelijk

woordverbanden van ‘evenzo’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0043 c